VI Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Цілісний підхід у психології та соціальній роботі: теорія та практика»

23 лютого 2024 р. кафедра психології розвитку Прикарпатського національного університету у співпраці з кафедрою психології та соціальної роботи Центральноукраіїнського державного університету імені Володимира Винниченка у форматі онлайн провели VI Всеукраїнську науково-практичну конференцію з міжнародною участю «Цілісний підхід у психології та соціальній роботі: теорія та практика». Програма роботи конференції передбачала пленарні й секційні засідання, майстер-класи Програма_Конференції_23_02_2024_р_Кропивницький_2

Напрями роботи конференції:

1. Актуальні питання цілісності особистості: методологічно-концептуальні, теоретичні та прикладні аспекти.

2. Збереження ментального здоров’я як необхідної складової цілісності особистості у сучасних реаліях.

3. Проблема цілісності особистості в освітньому просторі.

4. Психологічний супровід як чинник професійно-особистісного розвитку та саморозвитку фахівця.

5. Сучасні напрями психологічної реабілітації кризових станів особистості у воєнний та повоєнний час.

6. Актуальні запити суспільства щодо якості надання соціальної допомоги в Україні.

7. Технології соціальної роботи та допомоги в умовах трансформаційного періоду.

Посилання на ZOOM конференцію: https://us02web.zoom.us/j/3815101829?pwd=R2dSTWxFQUJBTzBTK05UY041ZEdkUT09&omn=81484981077