Спеціальності факультету

Спеціальність 033 «ФІЛОСОФІЯ» освітня програма «Філософія»

ОР: Бакалавр. Освітня програма “Психологія”

ОР: Бакалавр. Освітня програма “Реабілітаційна психологія”

Акредитована магістерська програма “Психологія”

ОР: Магістр. Освітня програма “Клінічна та реабілітаційна психологія”

Освітньо-наукова програма “Психологія” (PhD)