Викладацький склад

 

 

Паркулаб Оксана Григорівна

кандидат психологічних наук, доцент, 

завідувачка кафедри психології розвитку, вчений секретар спеціалізованої вченої ради з педагогічної та вікової психології; соціальної психології, психології соціальної роботи у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника

Контактна інформація: роб. тел.: (0342)59-61-49 , email: oksana.parkulab@pnu.edu.ua

Климишин Ольга Іванівна

доктор психологічних наук, професор,

член спеціалізованої вченої ради з педагогічної та вікової психології; соціальної психології, психології соціальної роботи у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника

 Контактна інформація: роб.тел.: (0342)59-61-49 , e-mail: olha.klymyshyn@pnu.edu.ua

 

 Литвин-Кіндратюк Світлана Данилівна

кандидат психологічних наук, доцент

Контактна інформація: роб. тел.: (0342)59-61-49, e-mail: svitlana.lytvyn@pnu.edu.ua

 

Хімчук Ліліана Іванівна,

доктор педагогічних наук, кандидат психологічних наук, професор

Контактна інформація: роб.тел.: (0342)59-61-49 , e-mail: liliana.khimchuk@pnu.edu.ua

 

Опанасюк Ірина Василівна

кандидат психологічних наук, асистент

Контактна інформація: роб.тел.: (0342)59-61-49 , e-mail: iryna.opanasiuk@pnu.edu.ua

 

Дзюбинська Марія Ярославівна

кандидат психологічних наук, асистент

Контактна інформація: роб.тел.: (0342)59-61-49 , e-mail: mariia.dziubynska@pnu.edu.ua

 

Назарук Наталія Володимирівна

кандидат психологічних наук, доцент

Контактна інформація: роб.тел.: (0342)59-61-49 , e-mail: natalia.nazaruk@pnu.edu.ua