Круглий стіл

Круглий стіл «Досвід проживання війни у вимірах пластичних мистецтв, психології мистецтва та арт-терапії» (03 лютого 2023 року). Збірник матеріалів круглого столу “Досвід проживання російсько-української війни у вимірах пластичного мистецтва, психології мистецтва й арттерапії” https://kpr.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/160/2023/07/zbirnyk-tez-kruhloho-stolu-2023.pdf

Всеукраїнський круглий стіл «Розбудова системи забезпечення якості вищої освіти майбутніх психологів» (04 лютого 2022 року) Програма Круглого онлайнстолу 4 лютого

Збірник тез  conf_tezi_25.02