Звітна конференція_викладачі

МАТЕРІАЛИ звітної наукової конференції викладачів, докторантів, аспірантів університету за 2023 рік  Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (1–5 квітня 2024 року) Збірник тез викладачів

Звітна наукова конференція викладачів, докторантів, аспірантів_2022

Покликання: https://meet.google.com/dza-tiau-mii?hs=224

ПІДСЕКЦІЯ ПСИХОЛОГІЇ РОЗВИТКУ

(ауд. 518, ГК)

КЕРІВНИК – доктор психологічних наук, доцент О. І. КЛИМИШИН.

СЕКРЕТАР – аспірантка С. Б. ФЕДОРЕЦЬ.

Тема доповіді: Методи запобігання академічній недоброчесності в умовах вишу.

Доповідач: Кандидат психологічних наук, доцент О.Г. ПАРКУЛАБ.

Тема доповіді:  Герменевтика мужності особистості  в контексті  духовної парадигми психології.

Доповідач: Доктор психологічних наук, доцент КЛИМИШИН О.І.

Тема доповіді:  Сучасні тенденції та проблеми розвитку історичної психології в Україні.

Доповідач: Кандидат психологічних наук, доцент С.Д. ЛИТВИН- КІНДРАТЮК.

Тема доповіді:  Концепція  «успішне старіння» як нормативний конструкт у формуванні позитивного образу старості в сучасному суспільстві

Доповідач: Кандидат психологічних наук, доцент О.М. КОРОПЕЦЬКА.

Тема доповіді: Актуальні проблеми статевого виховання в Україні

Доповідач: аспірант І курсу факультету психологія С.Б. ФЕДОРЕЦЬ.

Науковий керівник – доктор психологічних наук, доцент О.І. КЛИМИШИН

Звітна наукова конференція викладачів, докторантів, аспірантів_2021

Підсекція психології розвитку.

https://meet.google.com/dza-tiau-mii?hs=224

Тема доповіді: Вплив інноваційних технологій навчання та освітнього середовища на особистість студента. 

Доповідач: Кандидат психологічних наук, доцент О.Г. ПАРКУЛАБ.

Тема доповіді: Природа людської гідності: християнсько-психологічний підхід.

Доповідач: Доктор психологічних наук, доцент КЛИМИШИН О.І.

Тема доповіді: Дискурсивне спрямування людської інтенціональності.

Доповідач: Доктор психологічних наук, професор З.С. КАРПЕНКО.

Тема доповіді: Комеморативна стратегія аналізу історіогенезу особистості: теорія та методологія.

Доповідач: Кандидат психологічних наук, доцент С.Д. ЛИТВИН- КІНДРАТЮК.

Тема доповіді: Психологічні чинники професійного самовизначення
особистості в умовах сучасного інформаційного суспільства.

Доповідач: Кандидат психологічних наук, доцент О.М. КОРОПЕЦЬКА.