Звітна наукова конференція студентів

Звітна наукова конференція студентів

2023 рік

ПІДСЕКЦІЯ ПСИХОЛОГІЇ РОЗВИТКУ

КЕРІВНИК – кандидат психологічних наук, доцент О.Г.Паркулаб

СЕКРЕТАР – студ 4 курсу ОР бакалавр факультету психології І.М. Лагойда

 1. Особливості психолого-педагогічного супроводу процесу адаптації внутрішньо переміщених дітей молодшого шкільного віку.

Студ 1 курсу ОР магістр факультету психології В. І. КОГУТ.

Науковий керівник: кандидат психологічних наук, доцент О.Г. ПАРКУЛАБ.

 1. Психологічні засоби стимулювання інтелектуального розвитку дітей.

Студ. 1 курсу ОР магістр факультету психології І. І. КОЛОТИЛО.

Науковий керівник: кандидат психологічних наук, доцент О.Г. ПАРКУЛАБ.

 1. Особливості динаміки внутрішніх переживань людини з досвідом втрати.

Студ. 1 курсу ОР магістр факультету психології А. СТАСІВ.

Науковий керівник: доктор психологічних наук, професор О.І. КЛИМИШИН.

 1. Арттерапія як засіб корекції віктимної поведінки у юнацькому віці

Студ 4 курсу ОР бакалавр факультету психології І. М. ЛАГОЙДА.

Науковий керівник: кандидат психологічних наук, доцент О.Г. ПАРКУЛАБ.

 1. Сучасні підходи до психологічної профілактики булінгу в підлітковому віці.

Студ. 4 курсу ОР бакалавр факультету психології О. В. ЧІЛЯК.

Науковий керівник : кандидат психологічних наук, доцент О.Г. ПАРКУЛАБ.

 1. Елементи садотерапії в екологічному вихованні учнів сільської школи в умовах війни.

Студ 3 курсу ОР бакалавр факультету природничих наук Н. М. ГОЛОВЧУК.

Науковий керівник: кандидат психологічних наук, доцент С.Д. ЛИТВИН-КІНДРАТЮК.

 1. Психологічні особливості організації харчової поведінки учнів сільської школи в умовах війни

Студ. 3 курсу ОР бакалавр факультету природничих наук А. В. ПРИЙМАК.

Науковий керівник: кандидат психологічних наук, доцент С.Д. ЛИТВИН-КІНДРАТЮК.

 1. Методи арт-терапії як засіб корекції сімейних відносин

Студ 4 курсу ОР бакалавр факультету психології Р. В. ФЕДОРОВИЧ.

Науковий керівник: кандидат психологічних наук, асистент І.В. ОПАНАСЮК.

 1. Розвиток елементів стресостійкості учнів на уроках музичного виховання.

Студ. 2 курсу ОР бакалавр Навчально-наукового інституту мистецтв В.-А. В. ДУДІЙ.

Науковий керівник: кандидат психологічних наук, доцент С.Д. ЛИТВИН-КІНДРАТЮК

 1. Психологічні особливості музичного сприймання студентами вокально-інструментальних творів про російсько-українську війну.

Студ. 2 курсу ОР бакалавр Навчально-наукового інституту мистецтв Я. В. КОЗАНКЕВИЧ.

Науковий керівник: кандидат психологічних наук, доцент С.Д. ЛИТВИН-КІНДРАТЮК.

 1. Гітара як засіб музичного спілкування молоді в умовах війни

Студ. 2 курсу ОР бакалавр Навчально-наукового інституту мистецтв Х. В. ЛІУШ.

Науковий керівник: кандидат психологічних наук, доцент С.Д. ЛИТВИН-КІНДРАТЮК.

2022 рік  Покликання: https://meet.google.com/opu-xvrq-bgx?hs=224

ПІДСЕКЦІЯ ПСИХОЛОГІЇ РОЗВИТКУ

(ауд. 518, ГК)

КЕРІВНИК – кандидат психологічних наук, доцент С. Д. ЛИТВИН-КІНДРАТЮК.

СЕКРЕТАР – студ. 3 курсу ОР бакалавр факультету психології М.І. ЧАПЛАК.

Тема доповіді:  Комунікативна компетентність як складова професійної майстерності педагога.

Доповідач: Студ. 1 курсу ОР магістр факультету психології І.М. ЦІБІЙ

Науковий керівник: Кандидат психологічних наук, доцент О.Г. ПАРКУЛАБ

Тема доповіді: Концепт “мода” як елемент фразеологічної системи мовної особистості: культурно-психологічний вимір.

Доповідач: Студ. 1 курсу ОР магістр факультету філології І. М. ГРИНЮК

Науковий керівник: кандидат психологічних наук, доцент С.Д, ЛИТВИН-КІНДРАТЮК

Тема доповіді:  Психологічний аналіз особливостей розвитку емоційно-вольової сфери у дітей дошкільного віку

Доповідач: Студ. 3 курсу ОР бакалавр факультету психології І.М. ЛАГОЙДА

Науковий керівник: Кандидат психологічних наук, доцент О.Г. ПАРКУЛАБ

Тема доповіді: Особливості консультування клієнтів у випадку втрати близької людини.

Доповідач: Студ. 3 курсу ОР бакалавр факультету психології Т.В. БРУХ

Науковий керівник: Кандидат психологічних наук, доцент О.Г. ПАРКУЛАБ

Тема доповіді: Психологічні методи допомоги клієнтам з тривожністю.  

Доповідач: Студ. 3 курсу ОР бакалавр факультету психології Т.Б. ТАНАСІВ

Науковий керівник: Кандидат психологічних наук, доцент О.Г. ПАРКУЛАБ

Тема доповіді: Консультування осіб з депресією та суїцидальними намірами

Доповідач: Студ. 3 курсу ОР бакалавр факультету психології С.А. ТУРЯНСЬКА

Науковий керівник: Кандидат психологічних наук, доцент О.Г. ПАРКУЛАБ

Тема доповіді:  Особливості терапевтичної допомоги клієнтам з тривожними розладами

Доповідач: Студ. 3 курсу ОР бакалавр факультету психології М.І. ЧАПЛАК

Науковий керівник: Кандидат психологічних наук, доцент О.Г. ПАРКУЛАБ

Тема доповіді: Психоло-педагогічні умови розвитку духовності в молодшому шкільному віці.

Доповідач: Студ. 3 курсу ОР бакалавр факультету психології О.В. ЧІЛЯК

Науковий керівник: Кандидат психологічних наук, доцент О.Г. ПАРКУЛАБ

УХВАЛИЛИ:

1. Рекомендувати до друку у збірнику наукових праць студентів університету «Еврика» тези
повідомлень бакалаврів,  які виступили на секційному засіданні:
– Брух Т., студентку 3-го курсу ОР «бакалавр» факультету психології,
науковий керівник – кандидат психологічних наук, доцент О.Г. Паркулаб.
– Чаплак М., студентку 3-го курсу ОР «бакалавр» факультету психології,
науковий керівник – кандидат психологічних наук, доцент О. Г. Паркулаб
2.  Рекомендувати нагородити грамотами студентів за  змістовний виступ на звітній науковій
конференції:
– Танасів Т., студентку 3-го курсу ОР «бакалавр» факультету психології,

науковий керівник – кандидат психологічних наук, доцент О.Г. Паркулаб.
– Гринюк І., студентку І курсу ОР «магістр» факультету філології,
науковий керівник – кандидат психологічних наук, доцент С.Д. Литвин-Кіндратюк.

Протокол 2021_Конференц_звітна студ_роб.docx

Звітна наукова конференція студентів

Підсекція психології розвитку, покликання https://meet.google.com/opu-xvrq-bgx?hs=224

Тема доповіді: Сутнісно-функціональний зміст гри у дошкільному віці.

Доповідач: Студ. І курсу ОР магістр факультету психології Ю.М.МАНУЛЯК

Керівник: Доктор психологічних наук, доцент О.І.КЛИМИШИН

Тема доповіді: Аксіопсихологічні чинники життєпроєктування працівників сфери обслуговування.

Доповідач: Студ. І курсу ОР «магістр» факультету психології В.С. ЖУКОВА

Керівник: Доктор психологічних наук, професор З.С. КАРПЕНКО

Тема доповіді: Психологічні особливості політичних медіанаративів.

Доповідач: Студ. І курсу ОР «бакалавр» факультету психології М.В. ОЛІЙНИК

Керівник: Доктор психологічних наук, професор З.С. КАРПЕНКО

Тема доповіді: Емоційний інтелект як чинник гармонізації партнерських взаємин.

Доповідач: Студ. І курсу ОР «бакалавр» факультету психології Ю.П. ТРИНЧУК

Керівник: Доктор психологічних наук, професор З.С. КАРПЕНКО

Тема доповіді: Уявлення студентів про маніпуляції як чинник конструювання їхнього життєвого досвіду.

Доповідач: Студ. І курсу ОР магістр факультету психології Р.І. ДЯЧУН

Керівник: Кандидат психологічних наук, доцент С.Д. ЛИТВИН-КІНДРАТЮК

Тема доповіді: Дискурс ввічливості як чинник розвитку психологічної рефлексії студентів у процесі вивчення іноземної мови.

Доповідач: Студ. І курсу ОР магістр факультету психології Н.І. КАЧМАР

Керівник: Кандидат психологічних наук, доцент С.Д. ЛИТВИН-КІНДРАТЮК

Тема доповіді: Психологічні засоби профілактки професійного вигорання практичних психологів.

Доповідач: Студ. І курсу ОР магістр факультету психології Я.В. ШПЕТ

Керівник: Кандидат психологічних наук, доцент О.Г. ПАРКУЛАБ

Тема доповіді: Арт-терапевтичні засоби розвитку емоційного інтелекту в молодших школярів. 

Доповідач: Студ. І курсу ОР магістр факультету психології Т.Т. КУХАРСЬКА

Керівник: Кандидат психологічних наук, доцент О.Г. ПАРКУЛАБ

За підсумками засідання підсекції кафедри психології розвитку щодо проведення  звітної
наукової конференції студентів  за 2020 рік

УХВАЛИЛИ:

1. Рекомендувати до друку у збірнику наукових праць студентів університету «Еврика» тези
повідомлень магістрів,  які виступили на секційному засіданні:
– Кухарську Т. Т., студентку І курсу ОР «магістр» факультету психології,
науковий керівник – кандидат психологічних наук, доцент О.Г. Паркулаб.
– Мануляк Ю. М., студентку І курсу ОР «магістр» факультету психології,
науковий керівник – доктор психологічних наук, доцент О. І. Климишин.
2.  Рекомендувати нагородити грамотами студентів за  змістовний виступ на звітній науковій
конференції:
– Шпет Я. В., студентку І курсу ОР «магістр» факультету психології,
науковий керівник – кандидат психологічних наук, доцент О.Г. Паркулаб.
– Дячун Р. І., студентку І курсу ОР «магістр» факультету психології,
науковий керівник – кандидат психологічних наук, доцент С.Д. Литвин-Кіндратюк.
3. Рекомендувати відзначити подякою від кафедри психології розвитку студентів:
– Жукову В. С. – студентку І курсу ОР «магістр» , спеціальності «Психологія».
– Тринчук Ю. П. – студентку І курсу ОР «магістр» , спеціальності «Психологія».
– Качмар Н. І.  – студентку І курсу ОР «магістр» , спеціальності «Психологія».
Колектив кафедри психології розвитку вітає магістрів з успішною участю у звітній науковій
конференції й бажає талановитим студентам натхнення та нових здобутків, що мають
важливе значення для розвитку сучасної психологічної науки!