Публікації студентів

Наукові публікації студентів

2024 рік: СТУДЕНТСЬКІ НАУКОВІ СТУДІЇ: ПСИХОЛОГІЯ, ФІЛОСОФІЯ ЗБІРНИК СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ ПРАЦЬ (матеріали щорічної університетської наукової конференції студентів за 2023 рік) ВИПУСК 1 zbirnyk-studentskykh-naukovykh-prats-24-1 (10 публікацій) С. 43-73.

ЕВРИКА – ХХV: ЗБІРНИК СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ ПРАЦЬ Еврика-25

1.Жуківська Марія, IV курс ОР бакалавр, факультет психології. Науковий керівник – Литвин-Кіндратюк С.Д., кандидат психологічних наук, доцент. ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕВАГ, СМАКІВ ТА ЗВИЧОК ДІТЕЙ В УМОВАХ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ. Еврика – ХXV. Збірник студентських наукових праць. Електронне видання. Івано-Франківськ : Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника. 2023 С. 202-203.

2. Сілін Діана, II курс ОР бакалавр, факультет психології. Науковий керівник – Дзюбинська М.Я., кандидат психологічних наук, асистент. ОСОБЛИВОСТІ НАДАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ ЖЕРТВАМ
СЕКСУАЛЬНОГО НАСИЛЬСТВА. Еврика – ХXV. Збірник студентських наукових праць. Електронне видання. Івано-Франківськ : Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника. 2023. С. 217-219.

2023 рік  Програма конференції 2023

Когут В. Організаційно-методичні аспекти психологічного супроводу адаптації внутрішньо переміщених дітей молодшого шкільного віку.  Особистість і суспільство: психосоціальні виміри ковітальної взаємодії : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Тернопіль, Західноукраїнський національний університет, 28-29 квітня 2023 р.). Тернопіль : ЗУНУ, 2023. С.55-59. Збірник Всеукр.конф. 2023

Когут Вікторія. Основні напрями та завдання психологічного супроводу процесу адаптації внутрішньо переміщених дітей молодшого шкільного віку. Еврика – ХXІV. Збірник студентських наукових праць. Електронне видання. Івано-Франківськ : Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника. 2023.

Колотило Ірина. Психологічні засоби стимулювання  інтелектуального розвитку дітей. Еврика – ХXІV. Збірник студентських наукових праць. Електронне видання. Івано-Франківськ : Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника. 2023.

Лагойда І. (бакалавр) Психокорекція віктимної поведінки молоді засобами арт-терапії. Особистість і суспільство: психосоціальні виміри ковітальної взаємодії : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Тернопіль, Західноукраїнський національний університет, 28-29 квітня 2023 р.). Тернопіль : ЗУНУ, 2023. С.83-87.Збірник Всеукр.конф. 2023

Чіляк О. (бакалавр) Психологічний аналіз булінгу як соціально-психологічного феномену. Особистість і суспільство: психосоціальні виміри ковітальної взаємодії : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Тернопіль, Західноукраїнський національний університет, 28-29 квітня 2023 р.). Тернопіль : ЗУНУ, 2023. С.121-127.Збірник Всеукр.конф. 2023

Головчук Н. Елементи садотерапії в екологічній соціалізації молоді
в умовах війни. Особистість і суспільство: психосоціальні виміри ковітальної взаємодії : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Тернопіль, Західноукраїнський національний університет, 28-29 квітня 2023 р.). Тернопіль : ЗУНУ, 2023. С.285-287 (природничий факультет).Збірник Всеукр.конф. 2023

Паркулаб О. Г., Рибак І. (магістрантка) Психологічні умови розвитку фахової комунікативної компетентності педагога. Цілісний підхід у психології та соціальній роботі: теорія та практика :  Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю (24 лютого 2023 р., м. Кропивницький). Кропивницький, 2023 р. С. 46-48.

2022 рік

Паркулаб О.Г., Герич Я.М.  (бакалавр). Психолого-педагогічні засоби розширення емоційного досвіду підлітків в умовах освітнього середовища. Габітус. Випуск 38. С. 32-36. (Категорія В)  http://habitus.od.ua/journals/2022/38-2022/5.pdf

Брух Тетяна (бакалавр). Сучасні підходи до консультування клієнтів при переживанні втрати. Еврика – ХXІІІ. Збірник студентських наукових праць. Електронне видання. Івано-Франківськ : Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника. 2022.

Чаплак Марта (бакалавр). Психологічні методи подолання тривожності у внутрішньо переміщених осіб. Еврика – ХXІІІ. Збірник студентських наукових праць. Електронне видання. Івано-Франківськ : Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника 2022.

2021 рік

Паркулаб О.Г., Шпет Я.В. (магістр)Вплив професійної діяльності на особистість психолога: феномен вигорання та його профілактика. Вісник Львівського університету. Серія психологічні науки. Вип. 8. Львів, 2021. С.125-132. (Категорія Б).

Паркулаб О.Г., Шпет Я.В. Професійне вигорання психологів та шляхи його профілактики. Педагогіка і психологія: актуальні проблеми досліджень на сучасному етапі : зб. матеріалів міжнародної  науково-практичної конференції (2-3 квітня 2021 р., м. Київ). Київ, 2021. С. 149-152.

Кухарська Т. Обгрунтування впливу арттерапевтичних занять на розвиток емоційної сфери молодшого школяра. Еврика – ХXІІ. Збірник студентських наукових праць. Електронне видання. Івано-Франківськ : Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника, 2021. С. 13-15.

Мануляк Ю. Сутнісно-функціональний зміст гри у дошкільному віці. Збірник студентських наукових праць. Електронне видання. Івано-Франківськ : Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника, 2021. С. 15-17.

2020 рік

Кондрат В.М. Скаутинг як психологічний засіб розвитку soft skills компетенцій особистості. Еврика – ХXІ. Збірник студентських наукових праць. ІваноФранківськ : Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника, 2020. С. 11-13. https://nauka.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/

Лащик Н. Б. Дискурс пліток і підлітковий булінг. Амстердам (Нідерданди), 2020. NDL. С.22-23.

Шлапак В. С. Автофотопортрет і модна поведінки молоді. Амстердам (Нідерданди), 2020. NDL. С.17-19.

 

2018 рік

Дирів І. функції емоційного інтелекту в професійно-особистісному становленні майбутнього психолога. Еврика – ХIX. Збірник студентських наукових праць. – ІваноФранківськ: Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника, 2018. С. 13-14. https://nauka.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/122/2018/07/

Маруняк Ю. Художньо-театральні стратегії поведінки як чинник соціального конструювання життєздатності глядача. Еврика – ХIX. Збірник студентських наукових праць. – ІваноФранківськ: Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника, 2018. С. 19-20. https://nauka.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/122/2018/07