Назарук Наталія Володимирівна

Кандидат психологічних наук,

доцент кафедри психології розвитку

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

ТЕКСТ

Освіта: закінчила філософський факультет Прикарпатського університету імені Василя Стефаника за спеціальністю «Психологія» (2002)

Науковий ступінь: кандидат психологічних наук

Тема кандидатської дисертації: «Психологічні засоби профілактики «професійного вигорання» вчителя» (2007).

Посада: доцент кафедри психології розвитку

Навчальні дисципліни: Психологія середньої освіти, Психологія педагогічної діяльності, Психологія за професійним спрямуванням, Педагогічна психологія, Вікова та педагогічна психологія.

Стажування:

Національна академія педагогічних наук України, ДЗВО «Університет менеджменту освіти», Центральний інститут післядипломної освіти, м. Київ                   (з 6 березня по 29 вересня 2023 року). Свідоцтво про підвищення кваліфікації СП 35830447/1793-23. Тема: «Професійна майстерність андрагога». Обсяг навчальних годин: 180 годин (6 кредитів ECTS).  

ТЕКСТ

  1. Назарук Н. В. Проблема вивчення прокрастинації у психології. Збірник наукових праць «Вісник Львівського університету. Серія психологічні науки». № 14. С. 48 – 54.
  2. Назарук Н. В. Прокрастинація як психологічний феномен. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Психологія. № 3. С. 66 – 70.
  3. Назарук Н. В. Прокрастинація особистості в системі психологічних координат. Науковий журнал з соціології та психології «Габітус». № 49. С. 64 – 68.
  4. Назарук Н. В. Феноменологічне поле прокрастинації особистості. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Психологія.
  5. Назарук Н. В. Феномен прокрастинації у психологічному універсумі. Науковий журнал з соціології та психології «Габітус». № 55.
  6. Назарук Н. В. Психологічні особливості розвитку емоційного інтелекту підлітків. Міжнародна науково-практична конференція «Психологічний супровід особистості в умовах сучасних викликів постмодерного суспільства: теоретичні засади та прикладні аспекти». 25 листопада 2022 року.
  7. Назарук Н.В. Психологічна підтримка вчителів та учнів. IV Міжнародна науково-практична конференція «Модернізація системи освіти в гірських регіонах: національний і глобальний виміри», 22 – 23 листопада 2022 року. Назарук Н. В. Синдром відкладеного життя в умовах війни. Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Цілісний підхід у психології та соціальній роботі: теорія та практика», 24 лютого 2023 року.
  8. Назарук Н. В. Психологічна підтримка учасників освітнього процесу в умовах війни. Круглий стіл на тему: «Досвід проживання війни у вимірах пластичного мистецтва, психології мистецтва та арт-терапії», 3 лютого 2023 року.
  9. Назарук Н. В. «Синдром відкладеного життя» в умовах війни. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Особистість у кризових умовах сучасності: психологічні виклики», 3 березня 2023 року.
  10. Назарук Н. В. Психологічні умови формування партнерських взаємин учасників освітнього процесу. Всеукраїнська науково-практична конференція (з міжнародною участю) «Психолінгвістичні засади етикетного та конфліктного дискурсів», 29 вересня 2023 року.