Організація освітнього процесу

Положення та методичні рекомендації щодо організації освітнього процесу

ПОРЯДОК
організації та проведення оцінювання успішності
здобувачів вищої освіти
Прикарпатського національного університету
імені Василя Стефаникаotzinnuvannja-uspishnosti

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок реалізації здобувачами вищої освіти
Прикарпатського національного університету
імені Василя Стефаника права на вільний вибір
освітніх компонент vilnuj-vubir-ok

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок навчання здобувачів вищої освіти
за індивідуальним графіком у
Прикарпатському національному університеті
імені Василя Стефаника polozhennia-pro-induvid.-grafik

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок повторного вивчення
навчальних дисциплін (кредитів ECTS) в умовах ECTS povtorne-vuvchennia-dustzuplin

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО НАПИСАННЯ ТА ЗАХИСТУ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ ЗА ПЕРШИМ (БАКАЛАВРСЬКИМ) РІВНЕМ ВИЩОЇ ОСВІТИ

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО НАПИСАННЯ ТА ЗАХИСТУ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ ЗА ДРУГИМ (МАГІСТЕРСЬКИМ) РІВНЕМ ВИЩОЇ ОСВІТИ