Професор ПНУ Володимир Лущак має один з найвищих наукометричних показників серед українських науковців

Цього місяця h-індекс професора кафедри біохімії та біотехнології Прикарпатського національного університету, заслуженого діяча науки і техніки України, Володимира Лущака, у наукометричній базі Scopus досягнув 47. Це означає, що професор Лущак має щонайменше 47 статей, кожна з яких процитована щонайменше 47 разів.

Цитування залежить від тематики досліджень, актуальності отриманих результатів, якості представлення результатів, а також від читабельності видання. Стаття в журналі середнього рівня для наук про життя може набирати від одного до десяти цитувань на рік. Дуже часто статті набирають два-три десятки цитувань, після чого цитуються дуже повільно. «Дійти» до h-індексу близько 10 – відносно нескладно. Після цього значення ріст цього наукометричного показника істотно сповільнюється, і визначається публікацією, яка найгірше цитується. Саме тому h-індекс 47 у Scopus – показник високої якості дослідника.

Загалом, професор Лущак має 230 публікацій індексованих у наукометричній базі Scopus, із загальною кількістю цитувань 10196.

Найбільш цитованими є його оглядові статті “Environmentally induced oxidative stress in aquatic animals” (Оксидативний стрес у водних тварин, спричинений довкіллям) та “Free radicals, reactive oxygen species, oxidative stress and its classification” (Вільні радикали, активовані форми кисню, оксидативний стрес та його класифікація), які мають на сьогодні 1851 та 1021 цитування, відповідно.

Серед експериментальних статей найбільш цитованою є стаття в American Journal of Physiology “Oxidative stress and antioxidant defenses in goldfish Carassius auratus during anoxia and reoxygenation” (Оксидативний стрес та антиоксидантний захист карася сріблястого при аноксії та реоксигенації), яка за 22,5 роки була процитована 355 разів. Серед топ-1000 найбільш цитованих українців, h-індекс вище 47 мають лиш близько 35 науковців (https://ua.h-index.com/uk/scopus1000; дані станом на початок року), переважно фізиків.

Подекуди цілі науково-дослідні інститути та відомі університети мають h-індекс, нижчий за 47 (перевірити дані станом на початок року можна за цим посиланням https://ua.h– index.com/uk?sort=-scopus).

Ріст цього показника для нашого університету і для професора Володимира Лущака є свідченням правильного вектору розвитку, зокрема невпинне проведення якісних досліджень та публікація їхніх результатів у виданнях з найвищим можливим рейтингом.