Проведено відкриту гостьову лекцію для аспірантів

Проведення відкритих гостьових лекцій вже стало доброю традицією на кафедрі психології розвитку. Цей вид діяльності сприяє налагодженню співпраці між  різними закладами вищої освіти, поглиблює професійне спілкування науковців зі студентами, спонукає здобувачів до активної розумової діяльності, творчого самовияву, підвищує  рівень засвоєння навчального матеріалу.

Професор кафедри психології розвитку Климишин О.І. у рамках викладання курсу «Аксіопсихологія» організувала зустріч з фундатором аксіологічної психології в Україні, доктором психологічних наук, професором, заслуженим діячем науки і техніки України  Зіновією Степанівною Карпенко.

Лекцію підготовлено для аспірантів 1-го курсу (PhD) спеціальності 053 Психологія на тему: «Культурно-історичне пояснення аксіопсихіки й аксіогенезу особистості» з метою формування знань і вмінь розкрити та обґрунтувати суть інтеріоризації суспільних цінностей як механізму породження смислових утворень особистості, нормо- і культуровідповідних аспектів персонального аксіогенезу. Зустріч відбувалась в онлайн форматі з  використанням платформи Zoom Meeting, навчальний матеріал доповнювався цікавою та змістовною  мультимедійною презентацією Лекція Аксіопсихологія.

Професор Карпенко З.С., зважаючи на виклики сьогодення, обґрунтувала зміст власної концепції аксіологічної психології особистості, її прикладне значення та можливість використання методологічних засад аксіологічної психології в дослідженнях людини як творця власної історії життя та співтворця історії людства. Ділячись зі слухачами досвідом відрефлексованих внутрішніх устремлінь пізнання істини впродовж життя, Зіновія Степанівна радо поділилась основними постулатами торування шляху науковця. За словами професора Климишин О.І.: “Спілкування з багатогранною особистістю, справжнім науковцем, джерелом «живого знанням», вочевидь, стало хорошою нагодою для здобуття нових знань та розуміння аксіологічних пріоритетів особистості, яка обирає шлях Служіння”.

Здобувачі змогли взяти участь у дискусії, яка продемонструвала наскільки великий інтерес викликала в майбутніх науковців лекція відомої української дослідниці аксіопсихології особистості.