Відбулася науково-практична конференція молодих учених «Особистість і суспільство: психосоціальні виміри ковітальної взаємодії»

28-29 квітня 2023 року соціально-гуманітарний факультет Західноукраїнського національного університету провів Всеукраїнську науково-практичну конференцію молодих вчених «Особистість і суспільство: психосоціальні виміри ковітальної взаємодії», співорганізатором якої виступила кафедра психології розвитку Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника Програма конференції 2023.

З привітальним словом до учасників конференції звернувся перший проректор ЗНУ Микола Шинкарик, який зазначив: «Саме соціогуманітарна сфера закладає систему цінностей та світоглядних координат, які кожна особистість має боронити. Принципи ковітальної взаємодії є тим спільним знаменником, який дає змогу українцям ідентифікувати себе як європейську націю. Особливо це актуальним є тепер, а саме в умовах повномасштабної війни. Крім того, кожний громадянин прагне віднайти свій власний сенс життя, вибудувати оптимальну стратегію власного саморозвитку та самореалізації у швидкоплинному часопросторі та динамічному глобалізованому світі».

Також до присутніх із вітальними словами звернулися декани та завідувачі кафедр провідних вишів України. Зокрема, завідувачка кафедри психології розвитку Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника Оксана Паркулаб подякувала організаторам конференції за надану можливість студентам та аспірантам представити свій науковий доробок на форумі та підкреслила особливе значення таких заходів в умовах російсько-української війни для розвитку науки на шляху до інтеграції до світового дослідницького простору й підтримки молодих учених, які представляють інтелектуальний потенціал нації, без якого неможливо перемогти ворога й мати гідне майбутнє в складі ЄС.

Участь в обговореннях взяли як відомі доктори наук і доценти, так і аспіранти, магістри й бакалаври-початківці. Результати своїх досліджень представили  молоді дослідники Прикарпатського національного університету. Так, під час пленарного засідання доповідала здобувачка ОР PhD факультету психології Вікторія Готич (науковий керівник – професор Лариса Заграй). На секційних засіданнях виступили магістри ОП “Психологія” Вікторія Когут і Ірина Колотило (науковий керівник – доцент Оксана Паркулаб), ОР «Бакалавр», природничий факультет Надія Головчук (науковий керівник – доцент Литвин-Кіндратюк С.Д.).

Загалом у роботі конференції прийняло участь 107 здобувачів вищої освіти різних рівнів, доктори та кандидати наук з 10 українських вишів (м. Вінниця, Дніпро, Івано-Франківськ, Київ, Луцьк, Львів, Тернопіль, Харків, Хмельницький, Чернівці). Конференція відбулась у вигляді наукового полілогу, доповідей і повідомлень, дискусій, що засвідчує теоретичне та прикладне значення її тематики.

Робота конференції проходила у чотирьох напрямах:

  1. Життєві обставини як детермінанта поведінки і розвитку особистості.
  2. Стратегії і тактики відповідального вибору соціально-рольової позиції особистості.
  3. Психосоціальні інваріанти поведінки особистості в різних життєвих обставинах.
  4. Концентри самоусвідомлення громадянського суспільства та особистості в сучасних українських реаліях.

За результатами конференції опубліковано тези Збірник Всеукр.конф. 2023, які подали представники різних спеціальностей та наукових галузей, а саме: психологи, соціальні працівники, соціологи, правовики, педагоги, біологи, економісти, філологи та філософи.