Шановні колеги! Приєднуйтеся до конференції! Кафедра психології розвитку – в числі співорганізаторів.

Міністерство освіти і науки України

Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка

кафедра психології

Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України
лабораторія методології і теорії психології

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

кафедра психології розвитку

Східноукраїнський національний університет імені В. Даля
кафедра практичної психології та соціальної роботи

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

кафедра психології

Херсонський державний університет

кафедра психології

Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди

кафедра психології

Гродненський державний університет імені Янки Купали (Білорусь)

факультет психології

Державний педагогічний університет імені Національної комісії

з питань освіти у Кракові (Польща)

інститут психології

Казахський національний педагогічний університет імені Абая (Казахстан)

кафедра загальної і прикладної психології

Північний національний університет у місті Іньчуань провінція Нінся (Китай)
Центр психологічної допомоги населенню «Ключ до себе» у місті Ганновер (Німеччина)

Український науково-методичний центр
практичної психології і соціальної роботи НАПН України

Навчально-методичний центр психологічної служби Сумського обласного інституту

післядипломної педагогічної освіти
Національна академія наук вищої освіти України

 

VІІ Міжнародна науково-практична конференція
ОСОБИСТІСТЬ У КРИЗОВИХ УМОВАХ
ТА КРИТИЧНИХ СИТУАЦІЯХ ЖИТТЯ

18−20 травня 2021 р.
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
Шановні колеги !

Запрошуємо науковців, фахівців у галузі надання психологічної допомоги, всіх
зацікавлених осіб до участі у VІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Особистість у
кризових умовах та критичних ситуаціях життя», яка відбудеться 18−20 травня 2021 р. на базі
кафедри психології Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка.
Конференція буде проведена у дистанційному форматі із застосуванням платформи
для відео конференцій ZOOM. Код буде розміщено на сайті кафедри: psy.sspu.edu.ua

Тематичні напрями роботи конференції:

1. Теоретико-методологічні дослідження особистості у кризових умовах та критичних
ситуаціях життя.
2. Вікові та соціокультурні життєві кризи особистості: адаптація, ресоціалізація,
розвиток.
3. Психологічне здоров’я та психологічна допомога особистості у кризових,
посткризових умовах та критичних ситуаціях життя.
4. Особистість в особливих умовах життєдіяльності і в спорті.

Програма конференції передбачає пленарну та навчально-демонстраційну сесії,
презентацію авторських шкіл, семінари, творчі майстерні, майстер-класи, роботу круглих столів,
неформальне спілкування, ярмарок навчально-методичної літератури.

Учасникам конференції на вибір пропонуються форми участі:

1. участь без доповіді − до початку конференції буде видано програму та іменні сертифікати
конференції (сертифікат на 18 год./ 0,6 ECTS credits), які засвідчують участь у конференції
(обов’язкова заявка на участь);
2. участь з доповіддю (в заявці обов’язково вказати тему доповіді);
3. участь з публікацією статті у збірниках наукових праць, які внесена до переліку наукових фахових
видань категорії В України.

Збірники включено до міжнародної наукометричної бази IndexCopernicus:

• «Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. Серія
Психологія». Вимоги до оформлення статей розміщені:
http://journals.hnpu.edu.ua/index.php/psychology.
Статті надсилати на адресу: skovoroda.psychology.kh@gmail.com
• Збірник наукових праць «Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія
«Психологічні науки». «Scientific Bulletin of Kherson State University. Series «Psychological
Sciences». Вимоги до оформлення статей розміщені: https://pj.journal.kspu.edu/index.php/pj
• Збірник наукових праць «Теоретичні і прикладні проблеми психології» Східноукраїнського
національного університету імені Володимира Даля. Вимоги до оформлення статей розміщені:
http://tpppjournal.com.ua/demand.html.
• Науковий теоретико-методологічний і прикладний психологічний журнал «Психологія
особистості» Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Вимоги
до оформлення статей розміщені: http://journals.pu.if.ua/index.php/po
Статі надсилати за вказаними на сайтах адресами з урахуванням всіх вимог видання.

Збірники буде опубліковано за планом видавництва.

Для участі у конференції необхідно до 10 травня 2021 року (включно):

• надіслати електронною поштою заявку учасника на адресу
konferenciasumy2012@gmail.com (назва файлу − «прізвище+заявка», набрану латинськими
літерами, наприклад «Ivanenko+zayavka», бланк заявки додається);
• сплатити організаційний внесок за участь у конференції – 100 грн.;
• Оплата здійснюється на картку Приватбанку 5168 7554 4866 5618 на ім’я Усик Дмитро
Борисович. Після оплати надіслати SMS-повідомлення (або зателефонувати) з текстом
«Прізвище, ініціали, сума оплати» за телефоном +38(066) 154 25 54
У вартість виплат входить укладання програми конференції, виготовлення сертифікату
учасника, участь у майстер-класах провідних фахівців України за тематикою конференції,
покриття витрат, пов’язаних з підготовкою та проведенням конференції.
Матеріали конференції (програма та сертифікат на 0,6 ECTS credits) будуть надіслані на
електронну пошту або адресу Нової Пошти, вказані в заявці, за рахунок авторів.

За довідками звертатися:

• Кафедра психології СумДПУ імені А.С. Макаренка, тел. (0542) 68-59-60;
• Кузікова Світлана Борисівна, д. психол. н, проф., завідувач кафедри психології, +38 (095)
79-78-463; +38 (096) 83-83-442, kuzikova_svetlana@ukr.net
• Дворниченко Лариса Леонідівна, к. філос. н., доцент кафедри психології, +38 (050) 60-49-
279, ramareva@yahoo.com
Програма конференції з 17.05.2021 буде розміщена на сайті кафедри психології

СумДПУ імені А.С. Макаренка: psy.sspu.edu.ua

З повагою, оргкомітет

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ

у VІ Міжнародній науково-практичній конференції

ОСОБИСТІСТЬ У КРИЗОВИХ УМОВАХ ТА КРИТИЧНИХ СИТУАЦІЯХ ЖИТТЯ
1. Прізвище, ім’я, по батькові
2. Науковий ступінь, звання
3. Посада
4. Місце роботи (місто)
6. Тема доповіді
5. Тематичний напрям конференції
6. Мультимедійна презентація: ні □ /так □
7. Е-mail автора
8. Контактна адреса Укрпошта або Нова пошта
9. Телефон

10. Форма участі (позначити «+») очна (+тема доповіді) очна (без доповіді) заочна
11. Заявка на проживання: ні □ / так □ (з по лютого)