Вийшов з друку збірник матеріалів круглого столу “Досвід проживання російсько-української війни у вимірах пластичного мистецтва, психології мистецтва й арттерапії”

Вийшов з друку збірник тез доповідей круглого столу  “Досвід проживання російсько-української війни у вимірах пластичного мистецтва, психології мистецтва й арттерапії”, упорядниками якого є Світлана Литвин-Кіндратюк та Богдан Кіндратюк. Покликання на Збірник тез круглого столу (2023)

Збірник матеріалів присвячений актуальній в умовах сьогодення проблемі аналізу досвіду проживання російсько-української війни. Тези, які відображають результати пошуків на межі теорії пластичного мистецтва, методології психології мистецтва й практики рецептивної та активної арттерапії, створюють розмаїтий за теоретичними основами й методичним інструментарієм науковий дискурс. Він володіє значними ресурсами для повнішого опису й осмислення феноменології переживань особистості внаслідок криз, стресів, психотравм війни та пошуку нових методів і прийомів стабілізації емоційного стану, подолання наслідків колективної та індивідуальної травматизації.