Відбулося засідання комісії з психології тридцять четвертої сесії НТШ

15 березня зібралася комісія психології на тридцять четверту сесію НТШ, у роботі якої взяли участь викладачі кафедри психології розвитку. Із вітальним словом до присутніх звернулася голова комісії Оксана Паркулаб. Вона розкрила  вагомість здобутків Івано-Франківського осередку НТШ для розбудови системи українознавчих студій у різних галузях та узагальнила обсяг виконаних завдань за час існування комісії психології в Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника. Виступаюча також ознайомила слухачів зі своїми науковими здобутками у галузі консультативної психології, зокрема обгрунтувала переваги екзистенційного консультування під час війни та розкрила методологічні аспекти психологічної допомогти клієнтам у їх намаганнях знайти сенс життя та внутрішній спокій. Акцент зроблено на досвіді роботи в Центрі психологічної підтримки «Разом for Ukraine», відкриття якого стало можливим завдяки співпраці Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника з БО БФ «Разом для України» (США).  Доповідачка зазначила: “Наразі Центр  – місце, де всі охочі можуть безкоштовно отримати професійну допомогу від кваліфікованих експертів із високим рівнем наявної у них компетенції щодо вирішення широкого спектру психологічних проблем. Важливим пріоритетом є використання сучасних науково обгрунтованих психотерапевтичних підходів до роботи з клієнтами. Унікальність центру полягає в наданні психологічних послуг у різних форматах з урахуванням вікових особливостей, індивідуальних запитів і потреб клієнтів (запис на консультацію здійснюється за покликанням: https://docs.google.com/forms/d/13ACHBL43oyEEUPKLf8l9BHwaaNOCDGuo3GP-lzdmc28/edit?usp=sharing)”.

Доктор психологічних наук, професор Ольга Климишин у своєму виступі «Духовні виклики сьогодення: християнсько-психологічна інтерпретація» наголосила, що сучасне суспільство переживає низку духовних викликів. На її думку: «Духовна, соціальна та психофізична деградація екокультурних засад життя особистості спричинена, як видається, найголовнішим – десакраменталізацією людської природи, знеціненням її духовної сутності, диктатом у процесі життєпобудови технократичних стандартів і прагматичних інтересів. У цьому контексті звернення до християнських цінностей, підкріплене справедливою соціальною політикою і реформами у сфері освіти і виховання підростаючого покоління, повинно привести до духовного відродження української нації, а відтак і нової сторінки державотворення».

Кандидат психологічних наук, асистент Марія Дзюбинська презентувала виступ «Сучасні технології в сфері охорони психічного здоров’я». Вона привернула увагу присутніх до проблеми надання послуг зі зміцнення психічного здоров’я тим особам, які знаходяться в умовах ускладненого доступу до допомоги. Для вирішення цієї проблеми пропонується застосовувати сучасні технології телепсихотерапії та  телепсихології.

Кандидат психологічних наук, асистент Ірина Опанасюк виступила на тему «Арт-терапевтичне самовираження особистості в старшому шкільному віці посередництвом художньо-символічних образів». Вона зазначила,  що діти та підлітки є особливо  вразливими  до  подій, пов’язаних з наслідками російської агресії проти України. У них, на відміну від дорослих, ще відсутні або недостатньо розвинені  механізми  захисту  та  необхідні копінг-реакції у  кризовій  ситуації. Суть  арттерапії з дітьми і підлітками полягає в терапевтичній і коректувальній дії мистецтва на них і проявляється в реконструюванні  психотравмувальної  ситуації  за  допомогою  художньо-мистецької  діяльності,  виведенні переживань,  пов’язаних  з  нею,  у  зовнішню  форму  через  продукт  художньої  діяльності,  а також створенні нових позитивних переживань, виявленні креативних потреб і способів їх задоволення. Метод арттерапії включає техніки, які дозволяють особистості за допомогою засобів візуальної експресії перебудувати й рефлексивно осмислити свої болісні емоційні переживання, що втілені у художньо-символічні форми.