Відбулася ІІІ Міжнародна науково-практична конференція психологів

Про психологічні виклики українському суспільству та основні способи їх подолання йшлося на ІІІ Міжнародній науково-практичній онлайн-конференції «ОСОБИСТІСТЬ У КРИЗОВИХ УМОВАХ СУЧАСНОСТІ: ПСИХОЛОГІЧНІ ВИКЛИКИ». Вона відбулася за ініціативи кафедра соціальної психології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника та об’єднала значну кількість знаних українських та зарубіжних психологів-науковців, викладачів, практиків, громадських діячів, активістів молодіжних, громадських організацій, здобувачів вищої освіти, аспірантів та зацікавлених осіб.

Співорганізаторами Конференції виступили: Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України, лабораторія організаційної та соціальної психології; Українська Асоціація організаційних психологів та психологів праці (УАОППП); Івано-Франківський обласний осередок УАОППП; Педагогічний факультет Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника; Одеський національний університет імені І.І. Мечникова (кафедра соціальної психології); Херсонський державний університет Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля; «Scientific Center of Innovative Researches» OÜ (Estonia); ECHO – Інститут Центру медичних наук Університету Нью-Мексико (University of New Mexico, the Health Sciences Center, USA); International Training Center of Psychology and Psychotherapy «LIRA», Warszawa, Poland; WAPP Support Project, Український Дім в Лешно (Польща); Strona Fundacji Polki Moga Wszystko (Poland); Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Pomocy Q Zmianom (Poland); International Medical Relief (USA); Центр психологічної підтримки «Razom з тобою» (м. Івано-Франківськ) за підтримки Razom for Ukraine (США); ГО «Сімейна корпорація» та інші.

Учасники конференції, зокрема, обговорили наступні теми:

– особистість в умовах війни: філософське осмислення екзистенційної ситуації;

– психологічне благополуччя особистості в сучасних умовах;

– інноваційні технології управління і регулювання психологічних та соціальних процесів збереження професійного здоров’я особистості;

– психологічна допомога особистості в умовах війни;

Склад учених, широта й глибина запропонованих для дискусії наукових ідей – підтвердили необхідність організації та проведення такої розмови.

Зміст представлених до публічного обговорення доповідей віддзеркалює найактуальніші питання теоретичних і прикладних досліджень сучасної психологічної галузі щодо більшості існуючих на сьогодні психологічних викликів, з якими зіткнулася сучасна людина та пошуку дієвих стратегій надання психологічної допомоги різним верствам населення, які зазнали різного роду травматизації, у відновленні їхнього психологічного потенціалу, формування навичок первинної психологічної допомоги і самодопомоги та збереження психологічної цілісності та психічного та здоров’я.

Із вітальними словами та натхненними побажаннями творчої наснаги, морального та інтелектуального задоволення від цікавих доповідей та плідних дискусій до учасників Конференції звернулися: проректор з науково-педагогічної роботи Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, доктор фізико-математичних наук, професор Сергій Шарин , декан факультету психології, доктор психологічних наук, професор Лариса Заграй, доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології та соціології Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля Юлія Бохонкова; очільниця кафедри соціальної психології, доктор психологічних наук, професор Любомира Пілецька.

Розпочалася робота Конференції надзвичайно цікавою доповіддю “Домінуючі психічні стани здобувачів соціономічного профілю в умовах локдауну і воєнного стану” доктора психологічних наук, професора, професора кафедри психології Херсонського державного університету Ігоря Поповича. Заявлена висока наукова «планка» була успішно продовжена наступними поважними доповідачами.

Доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри соціальної психології, Одеського національного університету імені І. І.Мечникова Оксана Кононенко розповіла про “Вплив перфекціонізму та презентеїзму на психологічне благополуччя особистості”. Малімон Віталій, кандидат наук з державного управління, доцент, доцент кафедри публічного управління та адміністрування, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу зробив доповідь на тему “Логотерапія і психосинтез як інструменти психологічної допомоги і самодопомоги молодим людям в умовах війни”. Кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри соціальної психології, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника Надія Кугутяк разом із американськими партнерами презентувала «Основні завдання та перспективи проєкту ECHO Україна в час російсько-української війни». Кандидат психологічних наук, доцент кафедри педагогіки, початкової освіти, психології та менеджменту, Ніжинський державний університет ім. Миколи Гоголя Оксана Щотка поділилася своїми спостереженнями на тему “Трансформаційні процеси в особистості під дією стресорів війни». Кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник лабораторії організаційної та соціальної психології Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, м. Київ, Україна Валентина Лагодзінська представила доповідь “Творчий потенціал арт-терапії як метод забезпечення психологічного здоров’я особистості під час війни”.

В’ячеслав Конотопчик, психолог, психотерапевт, травматерапевт, член Української Спілки Психотерапевтів (УСП) з точки зору практика розповів про “Допомогу тим, хто допомагає”; Стадільна Яна, магістрантка ОП “Психологія”, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника ознайомила з дослідженням на тему “Військова окупація: психологічні особливості переживання травматичного досвіду”.

Лариса Міщиха , доктор психологічних наук, доцент, професор кафедри загальної та клінічної психології, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника представила дуже цікаві дієві психологічні техніки під час доповіді “MBSR-програма у подоланні стресу в умовах війни”.

Також дуже цікавим був виступ Ірини Лукечі, психолога, психотерапевтичного консультанта, кандидата психологічних наук, інструктора з психосоціальної підтримки населення в умовах війни і кризи від Товариства Червоного Хреста та Червоного Півмісяця Данії. Учасники конференції також мали змогу почути сертифікованих тренерів, зокрема, в програмі для біженців “Dodac Sił” від Instytutu Matki i Dzietka, Ministerstwa Zdrowia RP i UNICEF, засновник International Training Center Psychology, Psychotherapy and Development “LIRA” на тему “Типологія українських біженців і проблеми з якими стикаються психологи та психотерапевти в практичній роботі” та багато інших.

Викликали цікаві дискусії змістовні доповіді та практичні поради від наших зарубіжних партнерів: Роберта Нікеля – поведінкового педіатра і почесного професора педіатрії в Інституті розвитку Орегонського Університету Охорони Здоров’я та Науки, штат Орегон, США; Лінди Шмідт, доцента кафедри психіатрії, Відділення дитячої та підліткової психіатрії, Медичного факультету, Орегонського Університету Охорони Здоров’я та Науки, штат Орегон, США; Єви Добялої доктора-психіатра, супервізора Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Międzynarodowy, тренера Transkulturowej Psychoterapii Pozytywnej.

Розуміючи, що неможливо за один робочий день охопити усі аспекти існуючих на сьогодні різноманітних психологічних викликів, з якими стикається сучасна особистість, що змушена перебувати у таких кризових умовах сьогодення та здійснити аналіз основних напрямків психологічної допомоги, яка може бути надзвичайно дієвою та затребуваною у такий складний для усіх нас час проведена на високому рівні Міжнародна науково-практична конференція «Особистість у кризових умовах сучасності: психологічні виклики» стала ще одним, досить потужний кроком у напрямку актуалізації тих основних психологічних ресурсів, наявність і знання яких допоможе сучасній людині легко знаходити вихід із кризових життєвих негараздів та зберегти своє психічне здоров’я та цілісність.

У підсумку – учасники висловили щиру подяку організаторам конференції, зокрема, Любомирі Пілецький та Оксані Чуйко за цікавий та актуальний захід, Олександрі Гринчук за технічну модерацію та супровід; Каті Фоміній – за синхронний переклад виступів іноземних колег та забезпечення двомовної комунікації, а також Збройним силам України за безпечні умови проведення та спокій.

Як висновок – прийняли спільне рішення – продовжити практику організації IV – ї міжнародної науково-практичної конференції у наступні роки із великим сподіванням щодо її проведення у звичному офлайн-форматі.