ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Особистість у кризових умовах сучасності: психологічні виклики»

Факультет психології, кафедра соціальної психології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника запрошує Вас взяти участь у роботі ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Особистість у кризових умовах сучасності: психологічні виклики», яка відбудеться 03 березня 2023 року (з 10.00 до 17.00 год.).

Cпіворганізатори: Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України, лабораторія організаційної та соціальної психології; Українська Асоціація організаційних психологів та психологів праці (УАОППП);
Івано- Франківський обласний осередок УАОППП; Педагогічний факультет Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника; Одеський національний університет імені І.І. Мечникова (кафедра соціальної психології); Херсонський державний університет; Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля; «Scientific Center of Innovative Researches» OÜ, Estonia; Oregon Health and Science University, Oregon, USA; International Training Center of Psychology and Psychotherapy «LIRA», Warszawa, Poland; WAPP Support Project, Український Дім в Лешно, Польща; Strona Fundacji Polki Moga Wszystko, Poland; Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Pomocy Q Zmianom, Poland; International Medical Relief (USA);
Центр психологічної підтримки «Razom з тобою» (м. Івано-Франківськ) за підтримки Razom for Ukraine, США; ГО «Сімейна корпорація».

Конференція відбудеться у змішаному форматі: очно (пленарне засідання) – Центр «PNU EcoSystem» Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (м. Івано-Франківськ вул. Шевченка, 57, центральний корпус Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, к. 233).

Онлайн (пленарне засідання) – https://meet.google.com/fgp-foyk-oty

Мета конференції – аналіз психологічних викликів особистості в кризових умовах сучасності та напрямів психологічної допомоги.

Напрями роботи конференції:

– особистість в умовах війни: філософське осмислення екзистенційної ситуації;

– психологічне благополуччя особистості в сучасних умовах;

– інноваційні технології управління і регулювання психологічних та соціальних процесів збереження професійного здоров’я особистості;

– психологічна допомога особистості в умовах війни;

До участі в конференції запрошуються здобувачі вищої освіти, докторанти, аспіранти, викладачі та науковці, практичні діячі, активісти жіночих, молодіжних, громадських організацій, об’єднань, товариств, та усі зацікавлені в обговоренні зазначеної проблематики.

Робочі мови конференції: українська, польська, англійська.

Для участі в конференції потрібно заповнити гугл-форму https://forms.gle/cbzySwgvvH1HobPW6

Тези, рецензію наукового керівника (для здобувачів) просимо вислати до 01 березня 2023 року електронною поштою на адресу uaoppp@pnu.edu.ua

За матеріалами конференції буде видано електронний збірник тез, учасники отримають програму та сертифікат конференції.

Вартість участі у конференції 200 гр. Кошти перераховувати на картку 4149439315724330 ПриватБанк (отримувач – Козаренко Стелла Сергіївна).

Зібрані кошти будуть перераховані на потреби ЗСУ.

Телефони контактних осіб – 0508536139 Зубрицька Стелла – 0973702941 Яремчук Віталія

Вимоги до оформлення тез:

Обсяг тез: до 5 сторінок. Текстовий редактор – Microsoft Word, формат сторінки А4 (210х297 мм). Поля: по 20 мм. Шрифт − Times New Roman. Кегль – 14. Міжрядковий інтервал – 1,5. Стиль – Normal., Література – міжрядковий інтервал – 1.

Відомості про авторів:
– прізвище, ініціали – шрифт напівжирний, вирівнювання по правому краю;
– посада, науковий ступінь, вчене звання – шрифт звичайний, вирівнювання по правому краю;
– місце роботи або навчання – в дужках курсивом.

Назва тез: шрифт звичайний, усі символи прописні, без переносу слів, вирівнювання по центру. Текстова частина: вирівнювання по ширині, без переносу слів. Абзацний відступ – 1 см.
Список літератури розміщується наприкінці тексту, згідно зі встановленими вимогами. Міжрядковий інтервал – 1.