Новий досвід!

Професор кафедри психології розвитку Климишин О.І. взяла участь в обміні досвідом дослідження
ефективності каністерапії як інноваційного для вітчизняної психологічної науки і практики напрямку
надання психологічної допомоги різним категоріям осіб, який відбувся у форматі міжнародної
науково-практичної конференції під назвою «Міжнародний та український досвід реалізації людино-
тваринної взаємодії у каністерапії».

Каністерапія є одним з різновидів психотерапевтичної допомоги, реабілітації людини за допомогою звичайних або спеціально відібраних і навчених собак. Як засвідчує зарубіжний досвід наукових досліджень, каністерапія має доволі широкий спектр застосування та достовірні показники ефективності, зокрема – при нервових розладах, психічних захворюваннях, дитячому церебральному паралічі, гіпертонії, при депресії у дітей та дорослих, а також при адаптації до повсякденного життя дітей та дорослих з аутизмом і синдромом Дауна.

Професор кафедри психології розвитку Климишин О.І. має багаторічний досвід практикування
каністерапії та фелінотерапії в умовах надання психологічної допомоги особам з депресивно-
тривожними розладами та, зокрема, людям з посттравматичним синдромом. У перспективі розробка
та втілення в практику проекту надання психологічної допомоги з використанням каністерапії дітям з
аутизмом при благодійному Центрі перетримки та реабілітації тварин, співзасновником якого вона є.
Передбачається можливість залучення студентів-психологів до проекту з метою формування
практичних навиків каністерапії.