Публікації студентів

Наукові публікації студентів

2022 рік

Паркулаб О.Г., Герич Я.М. Психолого-педагогічні засоби розширення емоційного досвіду підлітків в умовах освітнього середовища. Габітус. Випуск 38. С. 32-36. (Категорія В)  http://habitus.od.ua/journals/2022/38-2022/5.pdf

Брух Тетяна. Сучасні підходи до консультування клієнтів при переживанні втрати. Еврика – ХXІІІ. Збірник студентських наукових праць. Електронне видання. Івано-Франківськ : Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника. 2022.

Чаплак Марта. Психологічні методи подолання тривожності у внутрішньо переміщених осіб. Еврика – ХXІІІ. Збірник студентських наукових праць. Електронне видання. Івано-Франківськ : Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника 2022.

2021 рік

Паркулаб О.Г., Шпет Я.В. Вплив професійної діяльності на особистість психолога: феномен вигорання та його профілактика. Вісник Львівського університету. Серія психологічні науки. Вип. 8. Львів, 2021. С.125-132. (Категорія Б).

Паркулаб О.Г., Шпет Я.В. Професійне вигорання психологів та шляхи його профілактики. Педагогіка і психологія: актуальні проблеми досліджень на сучасному етапі : зб. матеріалів міжнародної  науково-практичної конференції (2-3 квітня 2021 р., м. Київ). Київ, 2021. С. 149-152.

Кухарська Т. Обгрунтування впливу арттерапевтичних занять на розвиток емоційної сфери молодшого школяра. Еврика – ХXІІ. Збірник студентських наукових праць. Електронне видання. Івано-Франківськ : Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника, 2021. С. 13-15.

Мануляк Ю. Сутнісно-функціональний зміст гри у дошкільному віці. Збірник студентських наукових праць. Електронне видання. Івано-Франківськ : Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника, 2021. С. 15-17.

2020 рік

Кондрат В.М. Скаутинг як психологічний засіб розвитку soft skills компетенцій особистості. Еврика – ХXІ. Збірник студентських наукових праць. ІваноФранківськ : Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника, 2020. С. 11-13. https://nauka.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/

Лащик Н. Б. Дискурс пліток і підлітковий булінг. Амстердам (Нідерданди), 2020. NDL. С.22-23.

Шлапак В. С. Автофотопортрет і модна поведінки молоді. Амстердам (Нідерданди), 2020. NDL. С.17-19.

 

2018 рік

Дирів І. функції емоційного інтелекту в професійно-особистісному становленні майбутнього психолога. Еврика – ХIX. Збірник студентських наукових праць. – ІваноФранківськ: Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника, 2018. С. 13-14. https://nauka.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/122/2018/07/

Маруняк Ю. Художньо-театральні стратегії поведінки як чинник соціального конструювання життєздатності глядача. Еврика – ХIX. Збірник студентських наукових праць. – ІваноФранківськ: Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника, 2018. С. 19-20. https://nauka.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/122/2018/07