Онлайн-засідання Вченої ради

27 червня 2022 р.  о 11.00 відбудеться онлайн-засідання Вченої ради Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника

Приєднатися можна за посиланням: 

pu.webex.com/meet/pnu_vs

 

Порядок денний

  1. Про результати освітньої діяльності університету в 2021–2022 н. р. та завдання підрозділів щодо підвищення якості освіти.

Доповідає проректор з науково-педагогічної роботи, професор Сергій ШАРИН

  1. Про якість підготовки фахівців за результатами підсумкової атестації у 2022 році і завдання кафедр щодо удосконалення їх професійно-практичної підготовки.

Доповідають голови ЕК:

Кімакович Віктор Євстахійович – директор департаменту освіти і науки Івано-Франківської обласної військової адміністрації (голова ЕК на спеціальності 014.05 «Середня освіта (біологія та здоров’я людини)»).

Лесюк Микола Петрович – завідувач кафедри слов’янських мов (голова ЕК на спеціальностях 035.033 «Філологія (слов’янські мови і літератури (переклад включно), перша – польська», 014.02 «Середня освіта (польська мова і література)»)

Чуйко Олег Дмитрович – завідувач кафедри дизайну і теорії мистецтва (голова ЕК на спеціальності 022 «Дизайн»).

 

  1. Конкурс на здобуття іменних стипендій на осінній семестр 2022–2023 н. р.

Доповідає проректор з науково-педагогічної роботи, професор Сергій ШАРИН 

 

  1. Конкурс на заміщення вакантних посад.

Доповідає проректор з науково-педагогічної роботи та соціально-економічного розвитку, професор Ярослав ШИНКАРУК 

 

  1. Присвоєння вчених звань.

Доповідає проректор з наукової роботи, професорка Валентина ЯКУБІВ

 

  1. Різне.