Програма Міжнародної науково-практичної конференції «Теоретико-методологічні проблеми сучасної психології особистості»

Програма конференції https://documentcloud.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:18c2e7ec-c3c5-4897-b817-511b507190c3#pageNum=1

 

ЗВІТ
про проведення Міжнародної науково-практичної конференції
«Теоретико-методологічні проблеми сучасної психології особистості»
ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

1. Міжнародна науково-практична конференція «ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ ПСИХОЛОГІЇ ОСОБИСТОСТІ», № 382 у листі МОН України від 13.01 2021 року, №22.1/10-37, проводилася відповідно до Зведеного плану проведення наукових конференцій з проблем вищої освіти і науки в системі Міністерства освіти і науки України на 2021 рік та наказу ректора ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» № 306 від 24.05.2021 р.
2. Проведено на базі ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (м. Івано-Франківськ, Україна); кафедра психології розвитку; лабораторія історії та методології психології – на платформі Google Meet. Співорганізатори – Міністерство освіти і науки України, Інститут соціальної та політичної психології НАПН України (м. Київ, Україна), Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка (м. Суми, Україна).
3. Дата проведення: 23–24 вересня 2021 року.
4. Кількість учасників – 170, у т. ч. іногородніх – 89.
5. Перелік навчальних закладів й інших установ та організацій, які брали участь у конференції (всього – 37):
­ ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (Івано-Франківськ, Україна)
­ Інститут соціальної та політичної психології НАПН України (Київ, Україна)
­ Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України (Київ, Україна)
­ Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України (Київ, Україна)
­ Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Київ, Україна)
­ Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка (Суми, Україна)
­ Київський університет імені Бориса Грінченка (Київ, Україна)
­ Національний університет «Києво-Могилянська академія» (Київ, Україна)
­ Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова (Київ, Україна)
­ Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка (Полтава, Україна)
­ Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича (Чернівці, Україна)
­ Тернопільський національний університет імені Володимира Гнатюка (Тернопіль, Україна)
­ Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського (Київ, Україна)
­ Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького (Черкаси, Україна)
­ Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського (Миколаїв, Україна)
­ Львівський державний університет внутрішніх справ (Львів, Україна)
­ Західноукраїнський національний університет (Тернопіль, Україна)
­ Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка (Кропивницький, Україна)
­ Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
­ ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» (Бахмут, Україна)
­ Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя (Ніжин, Україна)
­ Івано-Франківський національний медичний університет (Івано-Франківськ, Україна)
­ Івано-Франківський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Івано-Франківськ, Україна)
­ Коломийський педагогічний фаховий коледж Івано-Франківської обласної ради (Коломия, Україна)
­ Тернопільська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 29 з поглибленим вивченням іноземних мов (Тернопіль, Україна)
­ Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach (Polska)
­ Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (Polska)
­ Politechniki Opolskiej (Polska)
­ Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie (Polska)
­ Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie (Polska)
­ Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie (Polska)
­ Grassroots Institute (Montreal, Canada)
­ Vytautas Magnus University (Lithuania)
­ Šiauliai State University of Applied Sciences (Lithuania)
­ Univerzita Mateja Bela (Slovak)
­ Вітебський державний університет імені П.М. Машерова (Республіка Білорусь)
­ Білоруський державний педагогічний університет імені Максима Танка (Республіка Білорусь)
6. Програма конференції (додається).
7. Підсумковий документ конференції (рекомендації додаються).
8. Збірник тез конференції заплановано для електронної публікації наприкінці листопада 2021 року.

Заступник голови оргкомітету конференції Оксана ПАРКУЛАБ

Міністерство освіти і науки України
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Факультет психології
Лабораторія історії та методології психології
Інститут соціальної та політичної психології НАПН України
Сумський державний університет імені А.С. Макаренка

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach (Polska)
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (Polska)
Politechniki Opolskiej (Polska)
Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie (Polska)
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie (Polska)
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie (Polska)
Grassroots Institute (Montreal, Canada)
Vytautas Magnus University (Lithuania)
Šiauliai State University of Applied Sciences (Lithuania)
Univerzita Mateja Bela (Slovak)

ПРОГРАМА

Міжнародної науково-практичної конференції
«ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ
СУЧАСНОЇ ПСИХОЛОГІЇ ОСОБИСТОСТІ»
23-24 вересня 2021 року

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ
Голова оргкомітету – Якубів Валентина Михайлівна, доктор економічних наук, професор, проректор з наукової роботи Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника
Заступники голови оргкомітету
Шарин Сергій Володимирович – доктор фізико-математичних наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника
Заграй Лариса Дмитрівна – доктор психологічних наук, професор, декан факультету психології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника
Паркулаб Оксана Григорівна – кандидат психологічних наук, доцент, завідувачка кафедри психології розвитку Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника
Члени оргкомітету
Титаренко Тетяна Михайлівна – доктор психологічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, завідувачка лабораторії соціальної психології особистості Інституту соціальної та політичної психології НАПН України
Кузікова Світлана Борисівна – доктор психологічних наук, професор, завідувачка кафедри психології Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка
Федик Оксана Василівна – кандидат психологічних наук, доцент, заступник декана факультету психології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника
Москалець Віктор Петрович – доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри загальної та клінічної психології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника
Белей Михайло Дмитрович – кандидат психологічних наук, доцент кафедри загальної та клінічної психології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника
Іванцев Наталія Ігорівна – кандидат психологічних наук, доцент кафедри загальної та клінічної психології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника
Хрущ Олена Василівна – кандидат психологічних наук, доцент кафедри загальної та клінічної психології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника
Чуйко Оксана Михайлівна – кандидат психологічних наук, доцент, заступник декана з наукової роботи факультету психології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника

Напрями роботи онлайн-конференції:
1. Гносеологічна, когнітивно-біхевіоральна лінія розбудови психології особистості.
2. Психолого-історична лінія побудови психології особистості.
3. Герменевтико-феноменологічні студії в царині сучасної психології особистості.
4. Діяльнісна, конструкціоністська і психотехнічна платформа розвитку психології особистості.
5. Екзистенційно-суб’єктні засади розвитку сучасної персонології.
6. Теоретико-методологічні основи сучасної психології особистості в контексті міждисциплінарних студій.

Розпорядок роботи
23 вересня 2021 року

9.30 – 10.00 Реєстрація учасників конференції в онлайн за покликанням: meet.google.com/mek-zrig-tau

10.00 – 10.15 Відкриття науково-практичної конференції; офіційне привітання керівників університету та факультету психології
10.15 – 12.15 І пленарне засідання
meet.google.com/mek-zrig-tau

12.15 – 13.00 Перерва
13.00 – 15.00 ІІ пленарне засідання
meet.google.com/mek-zrig-tau

15.00 – 15.30 Перерва
15.30 – 17.30 Секційні засідання
meet.google.com/vrb-gahj-uki
https://meet.google.com/mzg-ojrw-iuy
meet.google.com/mek-zrig-tau

24 вересня 2021 року
10.00 – 12.00 Майстер-клас «Технології сімейного коучингу» (Федоришин Г.М.) https://meet.google.com/pgr-hnfq-qqq
«Використання візуалізованої репрезентація суб’єкта у мотиваційно-глибинному пізнанні психіки» (Галушко Л.Я.)
12.00 – 12.30 Перерва
12.30 – 14.30 Майстер-клас «Казкотерапія як метод розвитку критичного мислення і соціального прогнозування особистості» (Паркулаб О.Г.)
meet.google.com/mek-zrig-tau

14.30 – 15.00 Перерва
15.00 – 16.30 Майстер-клас «Мотив «Гора» за методом символдрами (діагностика особистісного подолання труднощів)» (Гутиря М.О.)
https://meet.google.com/eaa-bdmm-iwq

16.30 – 17.00 Перерва
17.00 – 18.00 Підведення підсумків науково-практичної конференції

Регламент:
­ доповіді на І та ІІ пленарних засіданнях – 15 хв;
­ виступи на секційних засіданнях – 10 хв;
­ повідомлення, участь у дискусії – 5 хв.
Мови конференції – українська, англійська, польська.

23 вересня 2021 року
10.00 – 10.15
Відкриття науково-практичної конференції
Шарин Сергій Володимирович – проректор з науково-педагогічної роботи Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, доктор фізико-математичних наук, професор.
Заграй Лариса Дмитрівна – декан факультету психології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, доктор психологічних наук, професор
Dr. Hasrat Arjjumend – professor, Founder President and Programs Director of the Grassroots Institute (Montreal, Canada), PhD in international Environmental Governance, & Postdoc in Environmental Law.

10.15 – 12.15
І пленарне засідання

Титаренко Тетяна Михайлівна – доктор психологічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, завідувач лабораторії соціальної психології особистості Інституту соціальної та політичної психології НАПН України
ЦІННІСНО-СМИСЛОВІ КОНФІГУРАЦІЇ ОСОБИСТІСНОГО ЖИТТЄКОНСТРУЮВАННЯ

Заграй Лариса Дмитрівна – декан факультету психології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, доктор психологічних наук, професор
МЕТОДОЛОГІЯ ЗАСТОСУВАННЯ ЯКІСНИХ МЕТОДІВ У ДОСЛІДЖЕННІ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ

Natalija Mažeikienė – Prof. dr., Department of Social Work, Faculty of Social Sciences, Vytautas Magnus University, Lithuania
Lina Garšvė – Assoc. prof. dr., Department of Social Work, Vice-Dean of Faculty of Health Sciences, Šiauliai State University of Applied Sciences, Lithuania
HERMENEUTIC APPROACH IN NEGOTIATING TRANSCULTURAL HYBRID IDENTITIES OF MIGRANT PUPILS

Фурман Анатолій Васильович – доктор психологічних наук, професор кафедри психології та соціальної роботи Західноукраїнського національного університету
МОДУСИ СВІДОМОСТІ ЯК СПОСОБИ МЕТАТЕОРЕТИЗУВАННЯ

Яремчук Оксана Василівна – доктор психологічних наук, доцент, провідний науковий співробітник Інституту соціальної та політичної психології НАПН України
ІСТОРИЧНА ПСИХОЛОГІЯ: МЕТОДОЛОГІЯ ЕТНОКУЛЬТУРНОЇ МІФОТВОРЧОСТІ ОСОБИСТОСТІ Й СПІЛЬНОТИ

Гейко Євгенія Вікторівна – доктор психологічних наук, професор, завідувачка кафедри психології Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка
ПСИХОЛОГІЯ ЦІЛІСНОСТІ ОСОБИСТОСТІ: СУЧАСНІ НАУКОВІ СТУДІЇ

Лавріненко Олександр Андрійович – доктор педагогічних наук, професор, головний науковий співробітник відділу теорії і практики педагогічної освіти Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України
ПСИХОПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ

Bartoszewski Jakub – Ph.D., Prof. Panstwowa wyzsza szkola zawodowa w Koninie (Polska)
PSYCHOTERAPIA MOZLIWOSCI JAKO ELEMENT REHABILITACJA SPOŁECZNA JEDNOSTKI

Климишин Ольга Іванівна – доктор психологічних наук, професор кафедри психології розвитку Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника
ПСИХОЛОГІЧНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ФЕНОМЕНОЛОГІЧНИХ МОДУСІВ ПРАКТИКИ МОЛИТВОТВОРЕННЯ ХРИСТИЯН

Кальянов Антон Борисович – магістр факультету психології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника
СУЧАСНІ ІНСТРУМЕНТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОВЕДІНКИ ТВАРИН У КОНТЕКСТІ ЗАВДАНЬ ПЕДАГОГІЧНОЇ ТА ВІКОВОЇ ПСИХОЛОГІЇ

Фроленкова Олена Миколаївна – магістрантка Київського університету імені Бориса Грінченка
ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ В ПЕРІОД РАННЬОЇ ДОРОСЛОСТІ

13.00 – 15.00
ІІ пленарне засідання
Dr. Hasrat Arjjumend – professor, Founder President and Programs Director of the Grassroots Institute (Montreal, Canada), PhD in international Environmental Governance, & Postdoc in Environmental Law
PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF ENVIRONMENTAL CONSCIOUSNESS

Моляко Валентин Олексійович – доктор психологічних наук професор, дійсний член НАПН України, завідувач лабораторії психології творчості Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України
ТВОРЧА ОСОБИСТІСТЬ У ПОГРАНИЧНИХ СИТУАЦІЯХ

Małgorzata Stawiak-Ososińska – Prof., PhD, Katedra Psychologii Pedagogi, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach (Polska)
ZDALNE, STACJONARNE CZY HYBRYDOWE, CZYLI JAK POWINNO WYGLĄDAĆ KSZTAŁCENIA AKADEMICKIE W PRZYSZŁOŚCI W ŚWIETLE DOŚWIADCZEŃ STUDENTÓW PEDAGOGIKI Z ROCZNEGO KSZTAŁCENIA ZDALNEGO

Москалець Віктор Петрович – доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри загальної та клінічної психології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника
ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-АНАЛІТИЧНИЙ КАНОН ОСОБИСТОСТІ

Гасюк Мирослава Богданівна – кандидат психологічних наук, професор кафедри загальної та клінічної психології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника
КОГНІТИВНО-ПОВЕДІНКОВА ТЕРАПІЯ НАСЛІДКІВ ДИТЯЧОЇ ТРАВМИ (АНАЛІЗ КЛІНІЧНОГО ВИПАДКУ)

Зозуляк-Случик Роксоляна Василівна – доктор педагогічнох наук, доцент, професор кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника
МОРАЛЬНИЙ ВИБІР ЯК ОСНОВА СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ СОЦІАЛЬНОГО ПРАЦІВНИКА

Поліщук Світлана Анатоліївна – кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології та педагогіки Національного університету «Києво-Могилянська академія»
ЕМОЦІЙНА РЕГУЛЯЦІЯ ПОВЕДІНКИ ОСОБИСТОСТІ У НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ

Литвин-Кіндратюк Світлана Данилівна – кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології розвитку Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника
НОВІ РУБЕЖІ «ІСТОРІОРИЗАЦІЇ» В ПСИХОЛОГІЇ ОСОБИСТОСТІ

Матейко Наталія Михайлівна – кандидат психологічних наук, доцент докторантка кафедри загальної та клінічної психології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника
ОСОБЛИВОСТІ ВИБОРУ КОПІНГ-СТРАТЕГІЙ ВІЙСЬКОВИМИ В СИТУАЦІЇ БОЙОВОГО СТРЕСУ

Гутиря Маргарита Олександрівна – аспірантка кафедри психології Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка
СИМВОЛДРАМА ЯК МЕТОД ВИВЧЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПРОФЕСІЙНОЇ САМОАКТУАЛІЗАЦІЇ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ

Стефурак Степан Михайлович – магістр кафедри філософії, соціології та релігієзнавства Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника
СУЧАСНІ РОЗРОБКИ В ГАЛУЗІ ФІЛОСОФІЇ БІХЕВІОРИЗМУ ТА ПОВЕДІНКОВОЇ НАУКИ

15.30 – 17.30
Секційні засідання

Чернобровкін Володимир Миколайович – доктор психологічних наук професор, завідувач кафедри психології та педагогіки Національного університету «Києво-Могилянська академія»
РЕЗИЛІЄНС ОСОБИСТОСТІ В УМОВАХ МИРНОГО ЖИТТЯ І ВОЄННОГО КОНФЛІКТУ

Сергєєнкова Оксана Павлівна – доктор психологічних наук, професор, завідувачка кафедри психології особистості та соціальних практик, Київський університет імені Бориса Грінченка
Каліщук Світлана Миколаївна – доктор психологічних наук, доцент кафедри психології особистості та соціальних практик, Київський університет імені Бориса Грінченка
ТРАНСТЕОРЕТИЧНИЙ ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-СИСТЕМНИЙ КОНЦЕПТ РЕОРГАНІЗАЦІЇ СМИСЛОВОЇ АРХІТЕКТОНІКИ СВІДОМОСТІ ОСОБИСТОСТІ

Радчук Галина Кіндратівна – доктор психологічних наук, завідувачка кафедри психології розвитку та консультування Тернопільського національного університету імені Володимира Гнатюка
ОСОБЛИВОСТІ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ СТУДЕНТІВ – МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ

Karpenko Zinoviia – prof., dr hab., Katedra Psychologii Neurokognitywnej Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (Polska)
Abramciów Rafał – dr, dyrektor Instytutu Psychologii, Katedra Psychologii Mediów
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (Polska)
WSPÓŁCZESNE PODEJŚCIA DO WARTOŚCI W PSYCHOLOGII

Symonenko Svitlana – dr hab., Katedra Psychosomatyki, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (Polska)
Franczyk Jan – dr, zastępca dyrektora Instytutu Psychologii, Katedra Psychologii Mediów Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (Polska)
WSPÓŁCZESNE KONCEPCJE ZDROWIA PSYCHICZNEGO JEDNOSTKI

Кузікова Світлана Борисівна – доктор психологічних наук, професор, завідувачка кафедри психології Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка
АВТЕНТИЧНІСТЬ ЯК УМОВА УСПІШНОСТІ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ’Я ОСОБИСТОСТІ

Біла Ірина Миколаївна – доктор психологічних наук, професор кафедри психології, соціальної роботи та педагогіки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського
ІНДИВІДУАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МИСЛЕННЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ

Завгородня Олена Василівна – доктор психологічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий спів робітник лабораторії методології і теорії психології Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України
БАГАТОВИМІРНИЙ ПРОСТІР ПСИХОЛОГІЧНОЇ ФЕНОМЕНОЛОГІЇ: СТРИЖНЕВА РОЛЬ ОСОБИСТОСТІ

Krzysztof Kowalik – Ph.d., Prof. Politecnica Opolska, Jakub Bartoszewski – Ph.d., Prof. Panstwowa wyzsza szkola zawodowa w Koninie (Polska)
SYSTEM PREWENCYJNY JANA BOSCO JACO PSYCHOLOGIA KSZTAŁTOWANIE OSOBISTEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI UCZNIA

Гірняк Андрій Несторович – доктор психологічних наук, доцент кафедри психології та соціальної роботи, в.о. завідувача кафедри психології та соціальної роботи Західноукраїнського національного університету
Вовк Марта Миколаївна – студентка магістратури зі спеціальності 053 Психологія Західноукраїнського національного університету
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ Я-КОНЦЕПЦІЇ СТУДЕНТІВ ЗВО

Яблонський Андрій Іванович – доктор психологічних наук, доцент, завідувач кафедри педагогіки, психології та інклюзивної освіти Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського
СУТНІСТЬ ТА СТРУКТУРА Я-КОНЦЕПЦІЇ ОСОБИСТОСТІ ВИПУСКНИКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО ЗАКЛАДУ ЯК ІНТЕГРАТИВНОГО ПОКАЗНИКА ПСИХОЛОГІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ОСВІТИ

Міщиха Лариса Петрівна – доктор психологічних наук, професор кафедри загальної та клінічної психології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника
Винничук Сніжана Степанівна – магістр кафедри загальної та клінічної психології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника
ОСОБЛИВОСТІ ЕМОЦІЙНОГО ВИГОРАННЯ МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Beata A. Piechota – Dr, Zakład Pedagogiki, Karpacka Państwowa Uczelniaw Krośnie (Polska)
PROFILAKTYKA NIETOLERANCJI WOBEC OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ŚRODOWISKU SZKOLNYM.

Пілецька Любомира Сидорівна – доктор психологічних наук, професор, завідувачка кафедри соціальної психології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника
МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА

Карпенко Євген Володимирович – доктор психологічних наук, професор кафедри практичної психології Львівського державного університету внутрішніх справ
НАРАТИВНІ ТЕХНІКИ В ПОЗИТИВНІЙ ПСИХОТЕРАПІЇ

Чернобровкіна Віра Андріївна – доктор психологічних наук, доцент кафедри психології та педагогіки Національного університету «Києво-Могилянська академія»
ПОНЯТТЯ «РЕЗИЛІЄНС» У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ПСИХОЛОГІЇ: ПОСТТРАВМАТИЧНЕ ВІДНОВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ

Кононова Марина Миколаївна – доктор педагогічних наук, доцент кафедри психології Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка
ПІЗНАННЯ ОСОБИСТІСНОЇ ПРОБЛЕМАТИКИ СУБ’ЄКТА У ПРОЦЕСІ ГЛИБИННОЇ ПСИХОКОРЕКЦІЇ

Рогальська-Яблонська Інна Петрівна – доктор педагогічних наук, професор кафедри дошкільної освіти Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ В МІЖДИСЦИПЛІНАРНОМУ КОНТЕКСТІ

Halina Bejger – dr, Katedra Pedagogiki Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie (Polska)
PRACA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNA Z WYCHOWANKAMI DOMU DZSECKA DO LAT 10

Гоян Ігор Миколайович – доктор філософських наук, професор кафедри соціальної психології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника
Будз Володимир Павлович – кандидат філософських наук, доцент, докторант кафедри філософії Львівського національного університету імені Івана Франка,
СИНЕРГІЙНО-ФЕНОМЕНОЛОГІЧНИЙ ВИМІР ОСОБИСТОСТІ

Радчук Валентина Миколаївна – кандидат психологічних наук, доцент, завідувачка кафедри практичної психології Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Сімак Алла Анатоліївна – кандидат психологічних наук, доцент кафедри практичної психології Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
СИНЕРГЕТИЧНИЙ КОНТИНУУМ РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ СІМЕЙНОЇ СИСТЕМИ В АНТИЦИПУВАЛЬНИХ УЯВЛЕННЯХ ОСОБИСТОСТІ

Kazimiera Krol – dr. Panstwowa wyzsza szkola zawodowa w Koninie (Polska)
PSYCHOLOGIA SPOLECZNEJ SOLIDARNOSCI OSOBOWOŚĆ

Паркулаб Оксана Григорівна – кандидат психологічних наук, доцент, завідувачка кафедри психології розвитку Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника
КОНСТРУКТИВІСТСЬКО-ЕКЗИСТЕНЦІЙНИЙ ПІДХІД ДО КОНСУЛЬТАТИВНОЇ ДОПОМОГИ ОСОБИСТОСТІ

Кравченко Вікторія Юріївна – кандидат психологічних наук, доцент, завідувачка кафедри суспільних наук Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу
СПЕЦИФІКА КОРОТКОТЕРМІНОВОЇ ТЕРАПІЇ ЗОСЕРЕДЖЕНОЇ НА ВИРІШЕННІ (BSFT) В КОНТЕКСТІ РОЗВ’ЯЗАННЯ ОСОБИСТІСНИХ ПРОБЛЕМ

Белей Михайло Дмитрович – кандидат психологічних наук, доцент, професор кафедри загальної та клінічної психології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника
МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВ ФЕНОМЕНОЛОГІЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ В РОБОТІ ПРАКТИЧНОГО ПСИХОЛОГА

Дзюба Тетяна Михайлівна – кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка
ПРОФЕСІЙНА ДЕЗАДАПТАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ В УМОВАХ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Подшивайлова Лідія Іванівна – кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології особистості та соціальних практик Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка
АКСІОМАТИЧНИЙ ПІДХІД ДО ВИЗНАЧЕННЯ АМБІВАЛЕНТНОГО СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ «ОСОБИСТІСТЬ – ІНДИВІДНІСТЬ»

Терещенко Марія Вікторівна – кандидат психологічних наук, доцент кафедри психологічного забезпечення професійної діяльності Білоруського державного педагогічного університету імені Максима Танка (Республіка Білорусь)
РОЗВИТОК ПСИХОЛОГІЧНОЇ КАРТИНИ СВІТУ ФАХІВЦЯ

Дметерко Наталія Володимирівна – кандидат психологічних наук, доцент кафедри практичної психології ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»
ЧИННИКИ САМООРГАНІЗАЦІЇ РЕФЛЕКСИВНОГО МИСЛЕННЯ ОСОБИ: СИНЕРГЕТИЧНИЙ КОНТЕКСТ

Федик Оксана Василівна – кандидат психологічних наук, доцент, заступник декана факультету психології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника
ПСИХОЛОГІЧНА ПРОБЛЕМА СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ У ФОРМУВАННІ ОСОБИСТОСТІ ПІДЛІТКА

Латиш Наталія Михайлівна – кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник лабораторії психології творчості Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України
РОЗВИТОК ТВОРЧОГО МИСЛЕННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ НА УРОКАХ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА

Третяк Тетяна Миколаївна – кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник лабораторії психології творчості Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України
ПСИХОЛОГІЧНА ГОТОВНІСТЬ СТАРШОКЛАСНИКІВ ДО РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ТВОРЧИХ ЗАДАЧ В УСКЛАДНЕНИХ УМОВАХ

Дроздова Діана Сергіївна – кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології Горлівського інституту іноземних мов ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» (м. Бахмут, Донецька область)
УНІВЕРСАЛЬНІ ТА РЕФЛЕКСИВНО-АВТОРСЬКІ СИМВОЛИ

Драгола Любов Владиславівна – кандидат психологічних наук, старший викладач кафедри психології, глибинної корекції та реабілітації Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького
МЕТОДОЛОГІЯ РОЗВИТКУ УМІНЬ ПРАКТИЧНОГО ПСИХОЛОГА В ПРОЦЕСІ ЙОГО ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ

Beiger Galina – Dr., Department of Pedagogy, Higher State Professional School in Helm ((Polska)
Борисюк Світлана Олексіївна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри психології і соціальної роботи Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя
DZIAŁALNOŚĆ TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ DZIECI NA RZECZ DZIECI I ICH RODZIN ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM

Шепельова Марія Володимирівна – кандидат психологічних наук, старший науковий спів робітник лабораторії психології творчості Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України
ЕСТЕТИЧНА ЧУТЛИВІСТЬ ЯК ІНТЕГРАЛЬНА ВЛАСТИВІСТЬ ОСОБИСТОСТІ

Васецька Тетяна Миколаївна – кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка
ПСИХОЕКОЛОГІЧНА ГРАМОТНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ В СУЧАСНИХ РЕАЛІЯХ ЖИТТЯ

Ваганова Наталія Аркадіївна – кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник лабораторії психології творчості Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України
ТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ОСНОВА ОСОБИСТІСНОГО РОЗВИТКУ ДИТИНИ

Козова Ірина Любомирівна – кандидат психологічних наук, доцент кафедри психіатрії, наркології та медичної психології Івано-Франківського національного медичного університету
АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ РІВНЯ НЕВРОТИЗАЦІЇ У СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «МЕДИЦИНА» ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID-19

Кормило Оксана Михайлівна – кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології розвитку та консультування Тернопільського національного університету імені Володимира Гнатюка
КАТЕГОРІЯ ОСОБИСТОСТІ У ЦАРИНІ ПСИХОЛОГІЧНИХ НАУК

Гулько Юлія Анатоліївна – кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник лабораторії психології творчості Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України
СУБ’ЄКТИВНІ УПОДОБАННЯ ДОШКІЛЬНИКІВ У ПРОЦЕСІ ТВОРЧОГО ЕКСПЕРИМЕНТУВАННЯ

Мельничук Ірина Ярославівна – кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка
ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОКОРЕКЦІЙНОЇ РОБОТИ З ВИКОРИСТАННЯМ ДОСЯГНЕНЬ БІХЕВІОРИЗМУ

Сіденко Юлія Олександрівна – кандидат психологічних наук, старший викладач кафедри психології, глибинної корекції та реабілітації Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького
ПСИХОЛОГІЧНИЙ ЗМІСТ ГЛИБИННОГО ПІЗНАННЯ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНЬОГО ПСИХОЛОГА

Коропецька Олеся Михайлівна – кандидат психологічних наук, доцент кафедри психолог розвитку Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника
ЕКЗИСТЕНЦІЙНІ ПРОБЛЕМИ ЛЮДИНИ В РІЗНІ ПЕРІОДИ ГЕРОНТОГЕНЕЗУ

Кияшко Дмитро Юрійович – кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології Вітебського Державного Університету імені П.М. Машерова (Республіка Білорусь)
ОРГАНІЗАЦІЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОГО СУПРОВОДУ РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ

Бабаян Юлія Олександрівна – кандидат психологічних наук, доцент кафедри педагогіки, психології та інклюзивної освіти Миколаївського національного університету ім. В.О. Сухомлинського
ПСИХОЛОГІЧНІ УМОВИ РОЗВИТКУ РЕФЛЕКСИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ

Копець Людмила Володимирівна – кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології та педагогіки Національного університету «Києво-Могилянська академія»
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ КОМУНІКАТИВНОГО СВІТУ ОСОБИСТОСТІ

Андрійчук Іванна Петрівна – кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології розвитку та консультування Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка
ПСИХОЛОГІЧНІ УМОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ МОТИВАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ ПЕРСОНАЛУ ОСВІТНІХ ОРГАНІЗАЦІЙ

Іванцев Людмила Ігорівна – кандидат психологічних наук, доцент кафедри загальної та клінічної психології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника
ФРУСТРАЦІЙНА ТОЛЕРАНТНІСТЬ ЯК ПОКАЗНИК ОСОБИСТІСНОЇ СТІЙКОСТІ СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ ПОДОЛАННЯ КРИЗИ АДАПТАЦІЇ ДО НАВЧАННЯ

Кахно Ірина Вікторівна – кандидат психологічних наук, асистент кафедри психіатрії, наркології та медичної психології Івано-Франківського національного медичного університету
ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТІСНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ЛІКАРЯ В УМОВАХ ВИЩОГО МЕДИЧНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Сіткар Віктор Ілліч – кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології розвитку та консультування Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка
Сіткар Степан Вікторович – кандидат педагогічних наук, викладач кафедри машинознавства та транспорту Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка
ТЕОРІЯ ЕКОЛОГІЧНИХ СИСТЕМ У. БРОНФЕНБРЕННЕРА ТА ЇЇ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК З МЕХАНІЗМАМИ, ПРОЦЕСАМИ, СУБКУЛЬТУРАМИ СТАНОВЛЕННЯ ПІДРОСТАЮЧОГО ПОКОЛІННЯ

Галушко Любов Ярославівна – кандидат психологічних наук доцент психології Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка
МОТИВАЦІЙНО-СМИСЛОВІ АСПЕКТИ ГЛИБИННОГО ПІЗНАННЯ ПСИХІКИ В ЇЇ ЦІЛІСНОСТІ

Шапошникова Юлія Геннадіївна – кандидат психологічних наук, доцент кафедри педагогіки, психології та інклюзивної освіти Миколаївського національного університету ім. В.О. Сухомлинського
РОЗВИТОК РЕФЛЕКСИВНОЇ СФЕРИ СТУДЕНТІВ-ПСИХОЛОГІВ

Іванцев Наталія Ігорівна – кандидат психологічних наук, доцент кафедри загальної та клінічної психології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника
ПСИХОЛОГІЧНЕ ПОСЕРЕДНИЦТВО ЯК МЕТОД ВИРІШЕННЯ КОНФЛІКТУ У ЗАКЛАДАХ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

Кияшко Марина Олександрівна – кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології Вітебського Державного Університету імені П.М. Машерова (Республіка Білорусь)
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПСИХОЛОГІЇ ОСОБИСТОСТІ У ПРАЦЯХ Л.І. БОЖОВИЧ

Карпюк Юлія Ярославівна – кандидат психологічних наук, доцент кафедри загальної та клінічної психології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ

Вовк Валентина Олегівна – кандидат психологічних наук, викладач кафедри психології Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка; керівник відділу управління персоналом ТОВ «МАКСИМУМ»
ПСИХОЛОГІЧНІ ТЕХНІКИ ДОБОРУ ПЕРСОНАЛУ У СУЧАСНИХ БІЗНЕС-ОРГАНІЗАЦІЯХ

Кулеша-Любінець Мирослава Миронівна – кандидат психологічних наук, доцент кафедри загальної та клінічної психології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника
СТАН ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ’Я ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID-19: ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ

Хрущ Олена Василівна – кандидат психологічних наук, доцент кафедри загальної та клінічної психології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника
Русин Галина Андріївна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки початкової освіти Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника
ПРОФІЛАКТИКА ЕМОЦІЙНОГО ВИГОРАННЯ СТУДЕНТІВ ЯК СПОСІБ ЗБЕРЕЖЕННЯ ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ’Я СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ

Матійків Ірина Миколаївна – кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник, доцент кафедри теорії і методики технологічної освіти, креслення і комп’ютерної графіки Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова «Львівський навчально-науковий центр професійної освіти»
РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ: СУЧАСНИЙ ПСИХОЛОГІЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ТА НОВІ МОЖЛИВОСТІ

Гірняк Галина Степанівна – кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології та соціальної роботи Західноукраїнського національного університету
Чухрай Дарина В᾽ячеславівна – студентка магістратури зі спеціальності 053 Психологія Західноукраїнського національного університету
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ МОТИВАЦІЇ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ

Воронкевич Оксана Михайлівна – кандидат психологічних наук, викладач кафедри психології розвитку та консультування Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка
ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ ІГРОВИХ МЕТОДІВ ДІАГНОСТИКИ БУЛІНГУ У ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ

Шкраб’юк Вероніка Степанівна – кандидат психологічних наук, доцент кафедри загальної та клінічної психології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника
АРТ-ТЕРАПЕВТИЧНІ МЕТОДИКИ У РОБОТІ З ОСОБАМИ, ЯКІ ПОСТРАЖДАЛИ ВІД ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА

Овчар Анна Ігорівна – старший викладач кафедри медицини катастроф та військової медицини Івано-Франківського національного медичного університету
ТИПОЛОГІЧНІ ВІДМІННОСТІ СМИСЛОТВІРНИХ СИСТЕМ МАЙБУТНІХ МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Чіп Руслана Степанівна – кандидат психологічних наук, викладач кафедри психології розвитку та консультування Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка
Гончаровська Галина Федорівна – кандидат психологічних наук, викладач кафедри психології розвитку та консультування Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка
CУБ’ЄКТНІ ВИМІРИ ІДЕНТИЧНОСТІ ОСОБИСТОСТІ У ВИВЧЕННІ КУРСУ «ЗАГАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ»

Гринчук Олександра Іванівна – кандидат психологічних наук, доцент кафедри соціальної психології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Боднар Алла Яківна – кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології та педагогіки Національного університету “Києво-Могилянська академія”
ПСИХОЕМОЦІЙНЕ ВИГОРЯННЯ СТУДЕНТІВ ЗВО ПІД ЧАС ОНЛАЙН НАВЧАННЯ ТА КАРАНТИННИХ ЗАХОДІВ

Макаренко Наталія Геннадіївна – кандидат філософських наук, доцент, Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка
ЗАСТОСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В СИСТЕМІ ВІЙСЬКОВОЇ ОСВІТИ

Адамська Зоряна Михайлівна – кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології розвитку та консультування Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка
Свідерська Галина Мирославівна – кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології розвитку та консультування Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка
Олексюк Вікторія Романівна – кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології розвитку та консультування Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка
ЕМОЦІЙНА СПРЯМОВАНІСТЬ У СТРУКТУРІ ФАСИЛІТАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ

Тимків Лідія Степанівна – кандидат психологічних, доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника
ДОСЛІДЖЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНИХ МЕХАНІЗМІВ САМОРОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ В МЕЖАХ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ

Чуйко Оксана Михайлівна – кандидат психологічних наук, доцент кафедри соціальної психології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника
Федорів Марія Іванівна – магістр кафедри соціальної психології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника
ПСИХОЛОГІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ: ГЕНДЕРНИЙ АСПЕКТ

Мельничук Сергій Костянтинович – кандидат психологічних наук, доцент кафедри соціальної роботи, соціальної педагогіки та психології Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка
СУТНІСТЬ, СТРУКТУРНІ КОМПОНЕНТИ ТА КРИТЕРІЇ ВИВЧЕННЯ ВПЕВНЕНОСТІ В СОБІ

Вітюк Надія Романівна – кандидат психологічних наук, доцент кафедри соціальної психології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника
ІНФОМЕДІЙНА ГРАМОТНІСТЬ ЯК ЧИННИК СОЦІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СУЧАСНОЇ МОЛОДІ

Радул Ірина Геннадіївна – кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології Центральноукраїнського державного університету імені Володимира Винниченка
КОМУНІКАТИВНІ ТЕХНІКИ В ПСИХОЛОГІЧНІЙ РОБОТІ З ЛЮДЬМИ ЗРІЛОГО ВІКУ

Когутяк Надія Михайлівна – кандидат психологічних наук, доцент кафедри соціальної психології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, Директор Науково-дослідного центру когнітивної психології та психотерапії Наукового парку “Прикарпатський університет”
Леник Вікторія-Марія – студентка 4-го курсу факультету психології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника
ВПЛИВ СОЦІАЛЬНИХ ЧИННИКІВ НА ФОРМУВАННЯ АМБІВАЛЕНТНИХ УЯВЛЕНЬ ЖІНОК ПРО МАТЕРИНСТВО

Гірник Андрій Миколайович – кандидат філософських наук, професор кафедри психології та педагогіки Національного університету “Києво-Могилянська академія”
Богданов Сергій Олександрович – кандидат психологічних наук, науковий керівник Центру психічного здоров’я та психосоціального супроводу Національного університету “Києво-Могилянська академія”
Іванюк Ірина Володимирівна – кандидат педагогічних наук, співробітник Центру психічного здоров’я та психосоціального супроводу Національного університету “Києво-Могилянська академія”
Гарбар Катерина – співробітник Центру психічного здоров’я та психосоціального супроводу Національного університету “Києво-Могилянська академія”
Косс Катерина – співробітник Центру психічного здоров’я та психосоціального супроводу Національного університету “Києво-Могилянська академія”
ЗАСТОСУВАННЯ ФРІЛІСТИНГУ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ СУБ’ЄКТИВНОЇ КАРТИНИ СКЛАДНОЩІВ, З ЯКИМИ СТИКАЛИСЬ УКРАЇНСЬКІ ПЕДАГОГИ У РОБОТІ З УЧНЯМИ (ВЕСНА 2020 – ЗИМА 2021)

Дворник Марина Сергіївна – кандидат психологічних наук, завідувач лабораторії соціальної психології особистості Інституту соціальної та політичної психології НАПН України
ПРАКТИКИ ЕЛЕКТРОННОЇ САМОДОПОМОГИ ОСОБИСТОСТІ У ТРАНЗИТИВНИХ УМОВАХ

Ларіна Тетяна Олексіївна – кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник лабораторії соціальної психології особистості Інституту соціальної та політичної психології НАПН України
ОСОБЛИВОСТІ КОНТСРУЮВАННЯ МЕРЕЖІ ЕМОЦІЙНОЇ ПІДТРИМКИ ОСОБИСТОСТІ В УМОВАХ КАРАНТИННИХ ОБМЕЖЕНЬ

Лазоренко Борис Петрович – кандидат філософських наук, доцент, провідний науковий співробітник лабораторії соціальної психології особистості Інституту соціальної та політичної психології НАПН України
ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-СУБ’ЄКТНИЙ СЕНС ОСОБИСТІСНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ ВЕТЕРАНІВ-ДОБРОВОЛЬЦІВ В УМОВАХ ПЕРЕХОДУ ВІД ВІЙНИ ДО МИРУ

Куравська Надія Володимирівна – кандидат психологічних наук, доцент кафедри соціальної психології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника
ФАКТЧЕКІНГ ЯК СПОСІБ ЗБЕРЕЖЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ОСОБИСТОСТІ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ

Фесун Галина Стефанівна – кандидат політологічних наук, доцент кафедри практичної психології Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Канівець Тетяна Миколаївна – кандидат психологічних наук, доцент кафедри практичної психології Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МЕНЕДЖЕРА ІНТЕРНЕТ-ТОРГІВЛІ

Голубєва Марія Олександрівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри психології та педагогіки Національного університету «Києво-Могилянська академія»
Чорна Тетяна Володимирівна – магістр, Директор Наукової Бібліотеки Національного університету «Києво-Могилянська академія»
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ КЕРІВНИКА НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ ЗВО ЯК ЛІДЕРА КОМАНДИ ПРАЦІВНИКІВ

Близнюкова Олена Миколаївна – кандидат психологічних наук, старший викладач кафедри психології Центральноукраїнського державного університету імені Володимира Винниченка
ОСОБЛИВОСТІ ПРОБЛЕМАТИКИ КРОС-КУЛЬТУРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Пілецький Віктор Сидорович – кандидат психологічних наук, доцент кафедри соціальної психології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника
КЛІЄНТОЦЕНТРОВАНИЙ ПІДХІД ЯК ОСНОВА ЕФЕКТИВНОСТІ СУЧАСНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

Шевченко Ольга Миколаївна – кандидат психологічних наук, викладач кафедри психології розвитку та консультування Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка
ПРОФЕСІЙНО-ЗНАЧУЩІ ТА ОСОБИСТІСНІ ЯКОСТІ ПСИХОГРАМИ ПСИХОЛОГА-КОНСУЛЬТАНТА

Сметаняк Владислав Ігорович – кандидат психологічних наук, доцент кафедри соціальної психології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника
КОНЦЕПТ МАСКУЛІННОСТІ В СПРИЙМАННІ СУЧАСНОЮ МОЛОДДЮ

Федоришин Галина Миколаївна – кандидат психологічних наук, доцент, заступник декана з виховної роботи факультету психології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника
УЯВЛЕННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ ПРО ФУНКЦІОНАЛЬНО-РОЛЬОВУ СТРУКТУРУ СУЧАСНОЇ СІМ’Ї

Яремчук Віталія Василівна – кандидат психологічних наук, доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника
ВПЛИВ СПОСОБУ ЖИТТЯ ОСОБИСТОСТІ НА ОСОБЛИВОСТІ ПОДОЛАННЯ ЖИТТЄВИХ КРИЗ

Глух Тетяна Григорівна – старший викладач кафедри психології та соціальної роботи Західноукраїнського національного університету
Походило Наталія Василівна – студентка магістратури зі спеціальності 053 Психологія Західноукраїнського національного університету
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СТРЕСОСТІЙКОСТІ У СТУДЕНТІВ-ГУМАНІТАРІЇВ

Калашникова Людмила Володимирівна – кандидат психологічних наук, старший викладач кафедри психології Центральноукраїнського державного університету імені Володимира Винниченка
ДІЯЛЬНІСНИЙ ПІДХІД У КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У МАЙБУТНІХ ПРАКТИЧНИХ ПСИХОЛОГІВ

Паненкова Юлія Валеріївна – кандидат психологічних наук, викладач психолого-педагогічних наук Коломийського педагогічного фахового коледжу Івано-Франківської обласної ради
ПСИХОЛОГІЧНІ УМОВИ АДАПТАЦІЇ ОБДАРОВАНОЇ ДИТИНИ ДО ШКІЛЬНОГО НАВЧАННЯ

Паненкова Лідія Богданівна – викладач-методист психолого-педагогічних наук Коломийського педагогічного фахового коледжу Івано-Франківської обласної ради
ДО ПРОБЛЕМИ ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ

Яковенко Ольга Валентинівна – старша викладачка кафедри психології та педагогіки Національного університету «Києво-Могилянська академія»
ДОСЛІДЖЕННЯ ЗВ’ЯЗКУ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ТОЛЕРАНТНОСТІ ТА АСЕРТИВНОСТІ В СТРУКТУРІ ОСОБИСТОСТІ

Гундертайло Юлія Данилівна – молодший науковий співробітник лабораторії соціальної психології особистості Інституту соціальної та політичної психології НАПН України
РОЗМАЇТТЯ АРТ-ТЕРАПЕВТИЧНИХ МЕТОДІВ У СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОМУ СУПРОВОДІ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ

Белла Лаура – Ethereal Doctorate of Psychology Degree Program in BEREAVEMENЕT, Керівник і власник бренду ”Therapy by Laura” (USA, Miami)
ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНЫЙ КРИЗИС СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА В ЭПОХУ ПЕРЕМЕН

Гордієнко Арсеній Валерійович – провідний спеціаліст відділу з питань прийому, профорієнтації абітурієнтів та працевлаштування студентів, Національний університет «Києво-Могилянська академія»
ПАРАДОКС САМОРОЗКРИТТЯ ОСОБИСТОСТІ У ВІРТУАЛЬНОМУ ПРОСТОРІ

Галянта Лілія Володимирівна – практичний психолог, Тернопільська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 29 з поглибленим вивченням іноземних мов
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ СТРЕСОСТІЙКОСТІ У ВЧИТЕЛЯ

Чекрижова Марія Михайлівна – науковий співробітник лабораторії психології обдарованості Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України
ЦІННІСНА ПІДТРИМКА САМООЦІНКИ РОЗВИТКУ ЗДІБНОСТЕЙ ПІДЛІТКІВ З ОЗНАКАМИ ОБДАРОВАНОСТІ

Брик Оксана Михайлівна – магістр психології, старший викладач кафедри психології і педагогіки Національного Університету «Києво-Могилянська Академія»
ФАКТОРИ ПСИХОЛОГІЧНОГО ВПЛИВУ СУЧАСНОЇ РЕКЛАМИ НА ПОВЕДІНКУ СПОЖИВАЧА

Кочаровський Мстислав Сергійович – магістр фінансів і кредиту, асистент кафедри психології і педагогіки Національного Університету «Києво-Могилянська Академія»
ОСОБЛИВОСТІ УСПІШНОГО ПРОВЕДЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО ТРЕНІНГУ ОНЛАЙН

Готич Вікторія Олександрівна – магістр психології, диспетчер факультету психології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника
ОСНОВНІ СПОСОБИ ПОДОЛАННЯ ЖИТТЄВОЇ КРИЗИ У ПЕРІОД РАННЬОЇ ДОРОСЛОСТІ

Сватенкова Тетяна Іванівна – кандидат психологічних наук, докторантка кафедри соціальної психології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника
ЕМОЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДЛІТКА

Яремич Ілона Романівна – аспірантка кафедри загальної та клінічної психології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника
КРЕАТИВНІ ПСИХОТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ

Петрук Надія Юріївна – аспірантка кафедри соціальної психології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника
ПСИХОЛОГІЧНІ МЕХАНІЗМИ ФОРМУВАННЯ НАРАТИВНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ В ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ

Стародуб Максим Ігорович – аспірант, Національний університет «Києво-Могилянська академія»
ЗВ’ЯЗОК ОСОБИСТІСНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ІЗ ХАРАКТЕРОМ СТРЕСОВИХ РЕАКЦІЙ У ПЕРІОД ПІЗНЬОЇ ЮНОСТІ

Марійчин Андрій Андрійович – аспірант кафедри соціальної психології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника
ВПЛИВ ІНДИВІДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ СПОРТСМЕНІВ НА ЇХ ПРОФЕСІЙНУ МОБІЛЬНІСТЬ

Глушко Любов Федорівна – аспірантка кафедри соціальної психології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника
ЖИТТЄВИЙ ДОСВІД ЯК ЧИННИК ВИБОРУ СТРАТЕГІЙ ПОДОЛАННЯ ОСОБИСТІСНИХ КРИЗ

Морозова Ольга Борисівна – аспірантка кафедра психології та педагогіки Національного Університету «Києво-Могилянська Академія»
ЛЮДИНА НА РОБОЧОМУ МІСЦІ: ДОБРОБУТ ТА ПСИХОЛОГІЧНА ВІДНОВЛЮВАНІСТЬ

Варварук Христина Петрівна – аспірантка кафедри соціальної психології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника
РОЛЬ ОСОБИСТОСТІ ВЧИТЕЛЯ У ФОРМУВАННІ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

Крикун Лілія Вікторівна – аспірантка кафедри соціальної психології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, методистка Івано-Франківського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, методистка обласного центру практичної психології і соціальної роботи Івано-Франківського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ЕМОЦІЙ НА ЛЮДИНУ

Чернов Юрій Олександрович – аспірант кафедри соціальної психології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕЖИВАННЯ КРИЗИ РАННЬОЇ ДОРОСЛОСТІ ЧОЛОВІКОМ

Чернявська Наталія Володимирівна – аспірантка кафедри загальної та клінічної психології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника
ФЕНОМЕН САМОСВІДОМОСТІ ОСОБИСТОСТІ В РУСЛІ ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-СУБ’ЄКТНИХ ЗАСАД СУЧАСНОЇ ПЕРСОНОЛОГІЇ

Будз Андрій Володимирович – аспірант кафедри філософії, соціології та релігієзнавства Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника
АКСІОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ

Нагнибіда Ольга Максимівна – магістрантка практичної психології (м. Київ)
ЖИТТЄСТІЙКІСТЬ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ЯК НЕОБХІДНА СКЛАДОВА ЇХ ОСОБИСТІСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ

Артишко Софія Олегівна – магістрантка кафедри загальної та клінічної психології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника
РОЛЬ КЕРІВНИКА У ФОРМУВАННІ МОБІНГОВОЇ СИТУАЦІЇ

Гаклик Яна Олександрівна – магістрантка кафедри соціальної психології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника
ПСИХОЛОГІЧНИЙ СУПРОВІД КРИЗИ СЕРЕДИНИ ЖИТТЯ (ДОРОСЛОСТІ): ГЕНДЕРНИЙ АСПЕКТ

Гладій Надія Іванівна – магістр кафедри загальної та клінічної психології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника
ОСОБЛИВОСТІ ВНУТРІШНЬОЇ КАРТИНИ ЗДОРОВ’Я ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ З НЕПОВНИХ СІМЕЙ

Дячун Руслана Ігорівна – магістрантка кафедри психології розвитку Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СТАВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ ДО ШАХРАЙСТВА В ПОВСЯКДЕННОМУ ЖИТТІ

Качмар Наталія Ігорівна – магістрантка кафедри психології розвитку Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника
ДИСКУРС ВВІЧЛИВОСТІ ЯК ЧИННИК ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕФЛЕКСІЇ СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ

Кухарська Тетяна Танасіївна – магістрантка кафедри психології розвитку Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника
АРТ-ТЕРАПЕВТИЧНІ ЗАСОБИ РОЗВИТКУ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

Малеш Інна Русланівна – магістрантка кафедри соціальної психології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника
ПРОЯВИ МЕХАНІЗМІВ СОЦІАЛЬНОЇ ПЕРЦЕПЦІЇ ПІД ЧАС ПРОФВІДБОРУ КАДРІВ ІТ-СФЕРИ

Молодецька Анастасія Вікторівна – магістрантка кафедри соціальної психології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника
ГЕНДЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ БУЛІНГУ У ВЗАЄМОДІЇ ПІДЛІТКІВ

Олійник Діана Володимирівна – магістрантка кафедри загальної та клінічної психології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника
СТАН ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ’Я СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ ЗВО В УМОВАХ АДАПТИВНОГО КАРАНТИНУ

Парцей Мар’яна Володимирівна – магістрантка кафедри соціальної психології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника
ОСОБЛИВОСТІ ЕМПАТІЙНОСТІ СТУДЕНТІВ З РІЗНИМИ ВИДАМИ ГЕНДЕРНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ

Попадюк Ольга Дмитрівна – магістрантка кафедри соціальної психології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника
ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ ЗАДОВОЛЕНОСТІ ШЛЮБОМ НА ПРОЕКТУВАННЯ КАР’ЄРНИХ ДОСЯГНЕНЬ ПРАЦІВНИКІВ СФЕРИ БІЗНЕСУ

Проців Олег Володимирович – магістрантка кафедри загальної та клінічної психології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника
ФЕНОМЕН ПРОКРАСТИНАЦІЇ У СУЧАСНІЙ ПСИХОЛОГІЇ

Гаврилаш Ольга Сергіївна – магістрантка кафедри загальної та клінічної психології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника
УМОВИ РОЗВИТКУ АДИКТИВНОЇ ПОВЕДІНКИ: РЕЗУЛЬТАТИ ТЕОРЕТИЧНОГО АНАЛІЗУ ПРОБЛЕМИ

Ліщук Інна Ігорівна – магістрантка кафедри загальної та клінічної психології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕЖИВАННЯ СТУДЕНТАМИ КРИЗИ ФАХОВОЇ ГОТОВНОСТІ НА ЗАВЕРШАЛЬНОМУ ЕТАПІ НАВЧАННЯ У ЗВО”

Солоджук Анна Михайлівна – магістрантка кафедри загальної та клінічної психології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника
ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ПРОФЕСІЙНОГО “ВИГОРАННЯ” ПРАЦІВНИКІВ СУДОВОЇ СИСТЕМИ

Рогатинська Юлія Дмитрівна – магістрантка кафедри соціальної психології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника
КОМУНІКАТИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК ЧИННИК ПРОФЕСІЙНОЇ ПРИДАТНОСТІ ПАТРУЛЬНОГО ПОЛІЦЕЙСЬКОГО

Ткачук Світлана Василівна – магістрантка кафедри соціальної психології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника
ТИПИ ТА РІВНІ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОЇ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Шпет Яна Вячеславівна – магістрантка кафедри психології розвитку Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника
ПРОФІЛАКТИКА ПРОФЕСІЙНОГО ВИГОРАННЯ ПРАКТИЧНИХ ПСИХОЛОГІВ

Павлів Оксана Богданівна – магістрантка кафедри соціальної психології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника
ВИЗНАЧЕННЯ ВЗАЄМОЗАЛЕЖНОСТІ МІЖ ПАРАМЕТРАМИ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ ТА ПОКАЗНИКАМИ ЕФЕКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ ІТ СФЕРИ

Ігнатенко Вікторія Олексіївна – магістрантка кафедри соціальної психології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника
СТАТЕВИЙ І ГЕНДЕРНИЙ АСПЕКТИ ОБРАЗУ ПОДРУЖНЬОГО ПАРТНЕРА

Добрянська Марія Петрівна – магістрантка кафедри соціальної психології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника
ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ ІМІДЖУ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯ НА ПРОФЕСІЙНУ САМОЕФЕКТИВНІСТЬ

Медзин Христина Миколаївна – магістрантка кафедри загальної та клінічної психології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника
ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ЗАПОБІГАННЯ СИНДРОМУ ЕМОЦІЙНОГО ВИГОРАННЯ МАЙБУТНІХ ПРАКТИЧНИХ ПСИХОЛОГІВ

Мануляк Юлія Миколаївна – магістрантка кафедри психології розвитку Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ДУХОВНОСТІ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В УМОВАХ ГРИ

Джаган Христина Богданівна – магістрантка кафедри соціальної психології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника
ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ВПЛИВУ МЕТЕЖІ INTERNET НА ЦІННІСНО-СМИСЛОВУ СФЕРУ СУЧАСНИХ ПІДЛІТКІВ

Нестерик Діана Олександрівна – магістрантка кафедри соціальної психології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника
ВПЛИВ РОЛЬОВИХ ОЧІКУВАНЬ НА ОСОБЛИВОСТІ СІМЕЙНОГО СПІЛКУВАННЯ ПОДРУЖЖЯ

Лагойда Марія Петрівна – магістрантка кафедри соціальної психології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника
ОСОБЛИВОСТІ СПРИЙНЯТТЯ ІМІДЖУ ЗВО В УЯВЛЕННЯХ СТУДЕНТІВ

Мельник Наталія Дмитрівна – магістрантка кафедри соціальної психології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника
ВПЛИВ ГЕНДЕРНИХ СТЕРЕОТИПІВ НА ПЕРЕЖИВАННЯ КРИЗИ РАННЬОЇ ДОРОСЛОСТІ

Дем’янець Роксолана Романівна – магістрантка кафедри загальної та клінічної психології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника
ВПЛИВ СХИЛЬНОСТІ ДО ДЕПРЕСІЇ НА СУЇЦИДАЛЬНУ ПОВЕДІНКУ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ

Симовоник Сніжана Ярославівна – магістрантка кафедри соціальної психології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника
ДОСЛІДЖЕННЯ ПОКАЗНИКІВ МОТИВАЦІЇ ДОСЯГНЕННЯ ТА ЇХ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ІЗ ПСИХОЛОГІЧНИМИ ЧИННИКАМИ ПРАЦІВНИКІВ ІТ СФЕРИ

Гумен Андрій – магістрантка кафедри соціальної психології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника
ВПЛИВ БАТЬКІВСЬКИХ НАСТАНОВ НА ВІДНОСИНИ В МОЛОДІЙ СІМ’Ї

Жукова Віра Сергіївна – магістрантка кафедри психології розвитку Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника
АКСІОПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ЖИТТЄПРОЄКТУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ ПРАЦІВНИКІВ СФЕРИ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Павелко Оксана Петрівна – магістранта факультету педагогіки та психології Тернопільського національного педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ПІЗНАВАЛЬНОЇ СФЕРИ ДІТЕЙ-ДОШКІЛЬНИКІВ З РОЗЛАДАМИ СПЕКТРУ АУТИЗМУ

Daria Teroshkina – master of faculty International relations and political science Matey Bel University (Slovak).
TRANSCULTURAL IDENTITY OF THE INDIVIDUAL IN THE LIGHT OF GLOBAL POLITICAL CHANGES

Jolanta Malažinskienė – master degree in Social Work, Vytautas Magnus University (Lithuania)
UNDERSTANDING INTIMATE PARTNER VIOLENCE: INTERCONNECTION OF PSYCHODYNAMIC, CULTURAL AND SOCIAL FACTORS

Ураховуючи актуальність, теоретико-методологічну та методичну важливість пропозицій, викладених у доповідях і виступах на пленарних і секційних засіданнях, конференція рекомендує:
1. Розширити співпрацю та обмін досвідом з підвідомчими установами НАПН України (Інститутом соціальної та політичної психології НАПН України, Інститутом психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України), провідними вишами України та зарубіжними університетами з метою об’єднання зусиль у підготовці колективних монографій з психологічної персонології, публікації наукових статей у періодичних виданнях, що включені до міжнародних наукометричних баз даних.
2. Сприяти ширшому застосуванню наукових підходів і прогресивних ідей зарубіжного досвіду щодо вивчення та аналізу особливостей і провідних тенденцій у розвитку теорії та практики психологічної персонології, зокрема, у питанні подолання кризи методу дослідження в психології особистості.
3. Здійснювати науково-методичний супровід підготовки магістрів за спеціальністю «Психологія», «Клінічна та реабілітаційна психологія» та докторів філософії за спеціальністю «Психологія»; продовжити цикл заходів з розвитку дослідницької компетентності молодих науковців.
4. Поглибити герменевтико-феноменологічні студії в царині сучасної психології особистості, продовжити вивчати гносеологічну, когнітивно-біхевіоральну та психолого-історичну лінії побудови психології особистості шляхом проведення науково-дослідних робіт, експериментальних досліджень, узагальнення і представлення у наукових виданнях результатів дослідно-експериментальної діяльності.
5. Здійснювати науково-методичний супровід розроблення та застосування психологічних технологій у різних сферах професійної діяльності особистості (освіта, соціальна робота, правоохоронна діяльності, робота з персоналом, менеджмент тощо).
6. Широко представляти результати науково-дослідної діяльності магістрів, аспірантів і викладачів на всеукраїнському, регіональному та місцевому рівнях; використовувати їх (результати) у підготовці інформаційно-аналітичних матеріалів, експертних висновків, пропозицій щодо вирішення актуальних проблем психології особистості в епоху глобалізації та панування цифрових технологій; враховувати під час проєктування тематики наукових досліджень і науково-технічних розробок, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету; відображати в публікаціях у вітчизняних та зарубіжних джерелах, доповідях на масових наукових заходах тощо.
7. Розмістити збірник матеріалів конференції на сайті Університету для широкого ознайомлення та обговорення науковцями й освітянами.

Оргкомітет конференції
30 вересня 2021 року