Університетський журнал – лідер міжнародного рейтингу серед вітчизняних наукових видань

Відповідно до опублікованого міжнародного рейтингу наукових журналів у Scimago Journal & Country Rankнауковий журнал Прикарпатського університету  “Карпатські математичні публікації” (Carpathian Mathematical Publications) посів I місце в рейтингу серед українських наукових журналів за показником Scimago Journal Rank (SJR) та увійшов до другого квартиля (Q2).

Квартиль – це категорія наукових журналів, що визначається бібліометричними показниками, що відображають рівень цитувань, тобто затребуваності журналу науковим співтовариством. В результаті  кожен журнал потрапляє в один з чотирьох квартилів: від Q1 (найвищого) до Q4 (найнижчого). Найбільш авторитетні журнали належать, як правило, до перших двох квартилів – Q1 і Q2. Для визначення квартиля журналу використовуються наступні показники: імпакт-фактор Journal Citation Reports (JCR) – для бази даних Web of Science (WoS), індексуються близько 12500 журналів, і SCIMago Journal Rank (SJR) – для бази даних Scopus, індексується близько 21000 журналів.

Журнал “Карпатські математичні публікації” засновано Прикарпатським національним університетом імені Василя Стефаника у 2009 році. Видання безкоштовне і виходить двічі на рік. У журналі публікуються статті оглядового, проблемного і оригінального  характеру, в яких висвітлюються актуальні питання математики, зокрема, математичного аналізу, топології, алгебри, дискретної математики, обчислювальної математики, диференціальних рівнянь і математичної фізики .

Головний редактор журналу – Загороднюк Андрій Васильович. Заступники редактора – Артемович Орест Дем’янович, Лопушанський Сергій Володимирович. Відповідальний секретар журналу – Шарин Сергій Володимирович.