Наукова школа “Аксіологічна психологія”

На кафедрі функціонує наукова школа «Аксіологічна психологія», засновником якої є З.С. Карпенко – доктор психологічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, авторка 5 одноосібних і співавторка
13 колективних монографій, понад 80 статей (загалом на даний час – 260 публікацій), голова спеціалізованої вченої ради К 20.051.04 (з 2005 р.) і Д 20.051.04 (з 2018 р.) у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника (до вересня 2021 року).

Можна виокремити такі періоди функціонування цієї наукової школи: з 1997 року – інститут пошукувачів наукового ступеню; з 2000 р. – аспірантура; з 2005 р. – докторантура.
Під керівництвом ученої було захищено17 кандидатів наук за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія (Романкова Л.М. «Моделювання конфліктних ситуацій як засіб оптимізації міжособистісних
стосунків в педагогічному колективі», 2002; Міхіна І.М. «Розвиток творчих здібностей дошкільників засобами терапевтичної метафори», 2003; Сметаняк В.І. «Психологічні особливості ціннісного самовизначення старшокласників», 2003; Гасюк М.Б. «Психологічні особливості самоактуалізації сучасної жінки», 2003; Паркулаб О.Г. «Феноменологічний аналіз у віковому екзистенційному консультуванні», 2004; Кормило О.М. «Емоційно-ціннісні чинники учіння молодших школярів», 2004; Голован В.П. «Аксіопсихологічний потенціал
гуманізації професійної підготовки соціальних педагогів», 2006; Назарук Н.В. «Психологічні засоби профілактики професійного вигорання вчителя», 2007; Когутяк Н.М. «Психологічні механізми становлення автентичності особистості в період життєвої кризи», 2007; Гуляс І.А. «Перфекціоністські настанови як
чинник професійної готовності майбутніх практичних психологів», 2007; Мицько В.М. «Психологічні особливості аксіогенезу майбутніх психологів», 2007; Житарюк В.І. «Психологічні передумови розвитку моральності молодших школярів», 2008; Сімак А.А. «Аксіопсихологічні чинники вибору копінг-стратегій у підлітків-акцентуантів», 2011; Черенщикова Д.В. «Позитивна психотерапія як засіб оптимізації педагогічного спілкування у вищих навчальних закладах», 2011; Мотрук Р.В. «Етнокультурні чинники професійного самовизначення особистості», 2013; Прокопів Л.Я. «Особливості психологічної корекції гіперактивності дошкільників», 2016; Турчин О.В.

«Експресивна психотехніка як засіб оптимізації навчання іноземної мови майбутніх психологів», 2017); 3-х докторів наук (Радчук Г.К. «Психологія аксіогенезу особистості у контексті вищої професійної освіти», 2011;
Климишин О.І. «Християнсько-психологічні основи духовного розвитку особистості», 2013; Гуляс І.А. «Аксіопсихологічне проєктування життєвих досягнень особистості», 2020).