Звітна конференція_викладачі

Звітна наукова конференція викладачів, докторантів, аспірантів_2022

Покликання: https://meet.google.com/dza-tiau-mii?hs=224

ПІДСЕКЦІЯ ПСИХОЛОГІЇ РОЗВИТКУ

(ауд. 518, ГК)

КЕРІВНИК – доктор психологічних наук, доцент О. І. КЛИМИШИН.

СЕКРЕТАР – аспірантка С. Б. ФЕДОРЕЦЬ.

Тема доповіді: Методи запобігання академічній недоброчесності в умовах вишу.

Доповідач: Кандидат психологічних наук, доцент О.Г. ПАРКУЛАБ.

Тема доповіді:  Герменевтика мужності особистості  в контексті  духовної парадигми психології.

Доповідач: Доктор психологічних наук, доцент КЛИМИШИН О.І.

Тема доповіді:  Сучасні тенденції та проблеми розвитку історичної психології в Україні.

Доповідач: Кандидат психологічних наук, доцент С.Д. ЛИТВИН- КІНДРАТЮК.

Тема доповіді:  Концепція  «успішне старіння» як нормативний конструкт у формуванні позитивного образу старості в сучасному суспільстві

Доповідач: Кандидат психологічних наук, доцент О.М. КОРОПЕЦЬКА.

Тема доповіді: Актуальні проблеми статевого виховання в Україні

Доповідач: аспірант І курсу факультету психологія С.Б. ФЕДОРЕЦЬ.

Науковий керівник – доктор психологічних наук, доцент О.І. КЛИМИШИН

Звітна наукова конференція викладачів, докторантів, аспірантів_2021

Підсекція психології розвитку.

https://meet.google.com/dza-tiau-mii?hs=224

Тема доповіді: Вплив інноваційних технологій навчання та освітнього середовища на особистість студента. 

Доповідач: Кандидат психологічних наук, доцент О.Г. ПАРКУЛАБ.

Тема доповіді: Природа людської гідності: християнсько-психологічний підхід.

Доповідач: Доктор психологічних наук, доцент КЛИМИШИН О.І.

Тема доповіді: Дискурсивне спрямування людської інтенціональності.

Доповідач: Доктор психологічних наук, професор З.С. КАРПЕНКО.

Тема доповіді: Комеморативна стратегія аналізу історіогенезу особистості: теорія та методологія.

Доповідач: Кандидат психологічних наук, доцент С.Д. ЛИТВИН- КІНДРАТЮК.

Тема доповіді: Психологічні чинники професійного самовизначення
особистості в умовах сучасного інформаційного суспільства.

Доповідач: Кандидат психологічних наук, доцент О.М. КОРОПЕЦЬКА.