Литвин-Кіндратюк Світлана Данилівна

кандидат психологічних наук,

доцент

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

Освіта: Київський державний університет ім. Тараса Шевченка, 1979 р.,  «Психологія»,  Психолог. Викладач психологічних дисциплін

Науковий ступінь: кандидат психологічних наук

Тема кандидатської дисертації: «Психологічні закономірності формування педагогічних здібностей»

Вчене звання: доцент

Посада: доцент кафедри психології розвитку

Навчальні дисципліни: Вікова та педагогічна психологія, Психологія, Історична та культурна психологія, Екологічна психологія

Стажування:

1. Довідка про проходження стажування : від 1 липня 2019 р. №114-33 про те, що вона пройшла стажування з 06.06.2019 року по 27.06.2019 року. Наказ № 145 від 14.06.2019 року. (Тернопільський національний університет імені Володимира Гнатюка). Тема стажування: «Методичні інструменти теорії психології мистецтва та естетотерапії у підготовці майбутніх фахівців».

2. Сертифікат 30-ти год. Програми «Training for the academic staff of the PNU: implementation of best European practices in educational process”, травень 29,2019 – травень 31, 2019. Project No. 586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP

Литвин-Кіндратюк С.Д. Ритуальна поведінка у структурі коллективного суб’єкта: психолого-історичний аналіз // Психологічні перспективи. – 2014. – Вип. 24. – С. 205 – 216.

Lytvyn-Кindratyuk Svitlana Historical and psychological transformations of etiquette behavior of personality // European Humanities Studies. State and Society. – 2015. – № 3. – p. 77 – 87.

Литвин-Кіндратюк С.Д. Дискурсивний вимір морально-етикетної компетентності особистості С. 69 -76.; Інвектива як вияв дериуалізації міжпоколінної взаємодії / Аксіопсихологія людської деструктивності;за ред. З. Карпенко. – Івано-Франківськ, 2016. – (1 д.а). – С. 76-84.

Литвин-Кіндратюк С.Д. Трансформації соціальної стабільної поведінки особистості в контексті глобалізації / Научные труды SWorld. – Том 7. – 2015. – Вып. № 3 (40). – С. 81 – 90.

Литвин-Кіндратюк С.Д. Соціально-психологічна ритміка поведінки в контексті історичних трансформацій релігійності // Психологія особистості. – 2015. – № 1. – С. 89 – 98.

Литвин-кіндратюк С.Д. Культурний ландшафт музики дзвонів у вимірах історичної психології // Дзвони в історії і культ. народів світу. Наук. зб.. Мат. ІV Міжн. наук-практ. історико-краєзнав. конф. 20.08 2016 року, Луцьк. – Вип. 6. – Луцьк, 2016. – С. 25 – 31.

Lytvyn-Кindratyuk Svitlana Fashionable persons’s behavior a regular practice // European Humanities Studies. State and Society. – 2016. – № 3. – p. 166 – 175.

Литвин-Кіндратюк С.Д. Ритміка ритуальної поведінки та історичні фігурації релігійності // Наук. щорічник «Історія релігій в Україні»; за заг. ред.. М. Капраля, Укр.. археології та джерелознавства ім.. М.С. Грушевського; інст.. філософії ім.. Г. Сковороди. – Львів, «Логос», 2017. – С. 563 – 574.

Литвин-Кіндратюк С.Д. (автор-укладач) Ритуалізована поведінка в діловому спілкуванні : методичні рекомендації. – Івано-Франківськ, ІФОЦППК, 2017. – 36 с.

Литвин-Кіндратюк С.Д. Ритмоаналіз музично-акустичного середовища: психолого-історичний вимір Культруно-мистецьке середовище: творчість та технології. Матеріали Одинадцятої Між. наук.-творчої конф., м. Київ, 12 квітня 2018 р. / за заг. Ред. К.І. Станіславської. Київ: НАКККіМ С. 71 – 73.

Литвин-Кіндратюк С.Д. Розвиток соціокультурної компетеності психолога на етапі додипломної підготовки Збірник тез науково-практичної конфеенції з міжнародою участю «Актуальні питаня підвищення якості освітнього процесу» 11 травня 2018 року. С. 122.

Литвин-Кіндратюк С. Етикетна компетентність особистості та іншомовний дискурс: психолого-історичний вимір // Подолання мовних та комунікативних бар’єрів: освіта, наука, культура : зб. наук. пр. / за заг. ред. О. В. Ковтун, С. М. Ягодзінського. Київ : [б. в.], 2018. С. 219?224 (0,3 д.а.) 12.14

Литвин-Кіндратюк С.Д. Проблеми розвитку особистості у світі, що змінюється Збірник наукових праць: психологія. Івано-Франківськ: Вид-во ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 2019. Вип. 23, С. 7 – 15.

Литвин-Кіндратюк С.Д. Соціокультура модної поведінки особистості: психолого-істориний аналіз Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку; наук. зб. Вип. 29; упоряд. і наук. ред.. В.Г. Віткалов. Рівне: РДГУ, 2019. С. 97-103.

ТЕКСТ