Дзюбинська Марія Ярославівна

кандидат психологічних наук,

асистент

 

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

Освіта: Прикарпатський університет імені Василя Стефаника, Спеціальність “Психологія”, кваліфікація “Психолог. Викладач” (2007- 2012)

Науковий ступінь: кандидат психологічних наук

Тема кандидатської дисертації: “Вікова динаміка розвитку внутрішньої картини здоров’я дітей, хворих на епілепсію” (2018)

Посада: асистент кафедри  психології розвитку

Наукові профілі:

ORSID: 0000-0003-4840-1105

  1. Гасюк М. Б., Дзюбинська М. Я. Оцінка якості життя батьків дітей, хворих на епілепсію. Науковий вісник МНУ імені В. О. Сухомлинського. Психологічні науки: збірник наукових праць / за ред. Н. О. Євдокимової. Миколаїв, 2017. № 1 (17).  С. 47–50. 
  2. Дзюбинська М. Я. Особливості структури внутрішньої картини здоров’я дітей хворих на епілепсію. Психологічний часопис: зб. наук. праць. Київ, 2017. № 3(7). С. 26–35. 
  3. Гасюк М. Б., Дзюбинська М. Я. Домінуючий психоемоційний стан матері дитини, хворої на епілепсію: емпіричне дослідження. Проблеми сучасної психології: зб. наук. праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України      / за наук. ред. С. Д. Максименка, Л. А.Онуфрієвої. Кам’янець-Подільський, 2017. Вип. 38. С. 83 – 94.
  4. Дзюбинська М. Я. Внутрішня картина здоров’я дітей хворих на епілепсію: емпіричне дослідження. Педагогічний процес: теорія і практика (серія: психологія) № 1(56), 2017. С. 112–118.
  5. Дзюбинська М. Я. Психологічний портрет дитини, хворої на епілепсію. Теорія і практика актуальних наукових досліджень: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 27-28 жовтня 2017 р. Львів, 2017. С. 82 – 84.
  6. Дзюбинська  М. Я. Особливості самооцінки матері, які виховують дітей хворих на епілепсію. Психологія національної безпеки: зб. тез наук.-практ. конф. з міжнар участю, 25 квітня 2017 р.,  Львів, 2017 С. 54-55.